TIN TỨC TỔNG HỢP

Chúc mừng năm mới Tân Sửu 2021

Đầu xuân năm mới, Ban liên lạc Hội học viên Sĩ Quan Không Quân niên khóa 1986 - 1989 gửi lời chúc...

HỘI HỌC VIÊN SĨ QUAN KHÔNG QUÂN KHÓA 1986 – 1989...

Ngày 20 tháng 12 năm 2020, tại Bảo tàng PK-KQ, Ban liên lạc Hội học viên sĩ quan không quân khoá 1986-1989 khu vực...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỘI NĂM 2019

Theo thông lệ, BLL Hội học viên sĩ quan không quân khóa 86-89 sẽ công khai báo cáo tài chính của năm...

THÔNG BÁO GẶP MẶT THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ban liên lạc hội khoá khu vực miền Bắc chính thức thông báo lịch gặp mặt thường niên năm 2020:

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

Báo cáo tài chính quỹ hội – SQKQ khóa 86 -89 năm 2018

Ban liên lạc hội SQKQ khóa 1986 - 1989 lập báo cáo tài chính chung quỹ hội năm 2018 và thông báo tới toàn...

THÔNG BÁO CỦA BLL HỘI SQKQ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG GÓP KINH PHÍ TRỒNG CÂY LÀM QUÀ TẶNG TRƯỜNG SQKQ NHÂN DỊP KỶ NIỆM 30 NĂM TỐT NGHIỆP 1989 -...

DỰ THẢO: KẾ HOẠCH KỶ NIỆM 30 NĂM TỐT NGHIỆP 1989 – 2019

Ban liên lạc HỘI HVSQ KHÔNG QUÂN 1986-1989, thông báo bản dự thảo kế hoạch tổ chức lễ kỷ niện 30 năm tốt nghiệp...

Báo cáo tài chính hội năm 2017

Ban tài chính của Hội Sĩ Quan Không Quân cập nhật báo cáo tài chính năm 2017 của Hội gồm: Báo cáo tổng hợp...

HÌNH ẢNH - VIDEO HOẠT ĐỘNG

TRAO ĐỔI THÔNG TIN

KHỐI SỸ QUAN KỸ THUẬT

KHỐI SỸ QUAN THAM MƯU

KHỐI SỸ QUAN CHÍNH TRỊ