Ban tài chính của Hội Sĩ Quan Không Quân cập nhật báo cáo tài chính năm 2017 của Hội gồm: Báo cáo tổng hợp – Báo cáo Thu – Báo cáo Chi. Tham khảo tại

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỘI 2017
I. Tổng kết năm 2017 ( từ ngày 22/12/2016 đến ngày 17/12/2017)
1 .Thu
Nhận bàn giao từ BLL nhiệm kỳ 2015-2016 47,610,000 vnđ
Tổng thu: 47,610,000 vnđ
2 .Chi
Chi thăm hỏi, ốm đau, tang lễ …. Theo quy chế 9,200,000 vnđ
Phí duy trì trang web 3,000,000 vnđ
Tổng chi: 12,200,000 vnđ
3 .Số dư đến ngày 17/12/2017: 35,410,000 vnđ
II. Báo cáo thu chi ngày 17/12/2017
1 .Thu
Thu quỹ các hội viên ( danh sách kèm theo): 44,000,000 vnđ
Dư quỹ đến ngày 17/12/2107 35,410,000 vnđ
Tổng thu 79,410,000 vnđ
2 .Chi
Âm thanh, ca nhạc: 5,000,000 vnđ
Chụp ảnh lưu niệm 1,500,000 vnđ
Tiền tổ chức liên hoan … 13,630,000 vnđ
Băng rôn, khẩu hiệu, hoa … 2,030,000 vnđ
Hỗ trợ vé máy bay Đà Nẵng 1,500,000 vnđ
Tổng chi 23,660,000 vnđ
III. Bàn giao cho nhiệm kỳ 2018: 55,750,000 vnđ

 

Danh sách Hội viên Hội Học viên Sỹ quan Không quân khóa 86-89
( đóng góp quỹ hội 2017)
STT Họ Tên Số Điện thoại Lớp 20/08/2016 2016 2017
1 Nguyễn Việt Anh 0903412255 MBĐC 500,000 500,000 1,000,000
2 Nguyễn Phi Anh 0988839668 MBĐC 500,000
3 Trần Anh 0913281209 MBĐC 500,000
4 Đặng Quang Bình 0903432709 Tchiến 500,000 500,000
5 Tạ Hồng Cảnh 01694686198 500,000 500,000
6 Nguyễn Văn Chanh 01678695792 Chính trị 500,000
7 La Văn Chiến 0915097367 MBĐC 500,000
8 Đỗ Huy Chiến ( thui) VTĐT
9 Vũ Danh Cương 0983756315 500,000 500,000 500,000
10 Nguyễn Mạnh Cường 0983327477 KTg 500,000 500,000 500,000
11 Lê Tuấn Cường (Bôn) 0983918869 MBĐC 500,000 1,200,000 500,000
12 Nguyễn Anh Cường (Tém) 0912462070 MBĐC 500,000
13 Nguyễn Anh Cường (VKT) 0988529310 TBHK 500,000
14 Hồ Ngọc Đậu GV
15 Nguyễn Bình Đông 0903407119 1,000,000 1,000,000 1,000,000
16 Nguyễn Văn Đồng MBĐC
17 Bùi Minh Đức 0917709787 1,000,000
18 Hà Trung Dũng 0902232628 MBĐC 1,000,000 500,000
19 Bùi Việt Dũng 0903432424 MBĐC 500,000
20 Lê Anh Dũng 0903232628 MBĐC 1,000,000 500,000 1,000,000
21 Hoàng Anh Dũng 0913300886 TBHK 500,000 500,000
22 Nguyễn Tiến Dũng 0912012990 VTĐT 500,000 500,000 500,000
23 Nguyễn Tuấn Dũng 0904340281 KTg
24 Hoàng Thế Dũng ( Cận) 0903211191 MBĐC 500,000 500,000 1,000,000
25 Trần Bạch Dương 0912238639 VTĐT 500,000 500,000 500,000
26 Trần Phi 0989642398 VTĐT 500,000 500,000 1,000,000
27 Vũ Việt 0983387168 500,000 500,000
28 Nguyễn Quang Hải 0913588237 2,000,000
29 Trịnh Đức Hanh 0988363192 MBĐC 500,000
30 Mai Hữu Hiền 0984508718 HL 500,000
31 Trần Xuân Hòa 0985135469 MBĐC
32 Trần Văn Hùng 01687007147 TBHK 500,000 1,000,000 500,000
33 Hoàng Mạnh Hùng 0983286770 Tchiến 1,000,000 1,000,000 1,000,000
34 Vũ Quốc Hùng 0912522151 1,000,000 3,000,000 2,000,000
35 Đỗ Hải Hưng 0913004652 HL 500,000 500,000
36 Lê Thanh Hùng (Rọ) 0913222555 VTĐT 500,000 500,000 500,000
37 Nguyễn Văn Hưởng 0913544662 Chính trị 500,000
38 Vũ Hồng Khanh Tchiến 500,000
39 Phạm Trung Kiên 0988828592 VKHK
40 Võ Thành Long 0983045343 TBHK 500,000 500,000 500,000
41 Nguyễn Văn Mạnh 0963963385 KTg 500,000 500,000
42 Hoàng Tuấn Minh 0985768668 MBĐC 1,000,000 500,000 5,000,000
43 Lê Quang Minh 01654352527 VTĐT
44 Nguyễn Thế Nam 0934337268 Tchiến 500,000 1,000,000
45 Phạm Thanh Phong 0984193111 TBHK 500,000 500,000
46 Nguyễn Tuấn Phong (Pilot) 0913222789 MBĐC 500,000 500,000 500,000
47 Nguyễn Bá Phúc Tchiến 1,000,000
48 Đào Xuân Phương 0905743470
49 Hoàng Viết Phương 0905743470 MBĐC 1,000,000 500,000 500,000
50 Quang 0913228681 MBĐC 500,000 500,000 500,000
51 Nguyễn Xuân Quang 0904403888 TBHK 500,000
52 Lê Văn Quế 0983958033 KTg 500,000 500,000
53 Trần Sơn 0989067862 VKHK 500,000 500,000
54 Hoàng Liên Sơn 0912115331 Tchiến 1,000,000 500,000 500,000
55 Đỗ Ngọc Sơn 0912211085 KTg
56 Nguyễn Đức Tâm 0988710336 Chính trị
57 Vũ Nam Thắng 0912318645 KTg 500,000 500,000 500,000
58 Lê Minh Thắng 0916838689 Tchiến 500,000
59 Nguyễn Văn Thắng ( Ghẻ) 0904266540 500,000
60 Nguyễn Văn Thắng (Xỉn) 0912785093 MBĐC 500,000 1,000,000 500,000
61 Lê Quang Thanh 0986316969 500,000 500,000
62 Đinh Xuân Thanh 0985117576 Tchiến 500,000 500,000 500,000
63 Nguyễn Hoàng Thanh 0904685151 TBHK 500,000 500,000 500,000
64 Nguyễn Công Thành 01659702000 VKHK 500,000 500,000 500,000
65 Nguyễn Văn Thể 0903414947 500,000 500,000
66 Bùi Ngọc Thiết 0985828206 VKHK
67 Nguyễn Trường Thọ 0903451967 MBĐC
68 Nguyễn Ngọc Tiến 0933757787 KTg 500,000 500,000 500,000
69 Trần Tiến 0983250463 Chính trị 500,000 500,000 500,000
70 Phùng Thanh Tiến 0982556859 VKHK 1,000,000 1,000,000
71 Đỗ Quốc Trung 01243677727 KTg 500,000
72 Nguyễn Tuấn 0982313570 VKHK 2,000,000 1,000,000 1,000,000
73 Đào Anh Tuấn 0913211909 MBĐC 1,000,000 1,000,000 500,000
74 Nguyễn Văn Tuấn 0915221554 Chính trị 500,000 500,000
75 Nguyễn Anh Tuấn 0913718099 VKHK 500,000 500,000
76 Đỗ Anh Tuấn ( Đốm) 0904074888 TBHK
77 Đặng Quang Tuệ VTĐT 500,000 500,000
78 Phan Tùng 0913536685 Bác sỹ
79 Nguyễn Trọng Vân 0989097238 VTĐT 1,000,000 500,000 2,000,000
80 Trần Quang Vinh 0912636727 MBĐC 500,000
81 Phạm Tiến Vinh 0904061526 KTg 500,000 500,000 500,000
82 Lê Quang Vinh (DEP) 0913350360 VKHK 1,000,000 1,000,000
83 Lê Hữu Sơn 0983204289 MBĐC 500,000
84 Khuất Duy Mộ 0985637263 Chính trị 1,000,000
85 Trần Đạo Diễn 0989994279 Chính trị 1,000,000
86 Lưu Trường Giang 0913520624 VTĐT 5,000,000 2,000,000
87 Nguyễn Xuân Trường 0912011966 Tchiến 500,000 500,000
88 Nguyễn Văn Ngọc 0985131829 Chính trị 500,000
89 Trần Anh Tuấn 0983591962 Chính trị 500,000
90 Dương Minh Toàn 0974867009 Chính trị 500,000 500,000
91 Nguyễn Tuấn Anh 0913365978 Tchiến 500,000
92 Nguyễn Ngọc Lai 01633059752 Phi công 500,000
93 Trần Quang Minh HL 500,000
94 Nguyễn Văn Quyền Khung 200,000
95 Lã Tam Dương 500,000
96 Trần Huy Bảo 0918160344 MBĐC 500,000
97 Bùi Xuân Nông 0984798310 TBHK 500,000
98 Nguyễn Văn Ngọc 0985131829 VTĐT 500,000
99 Nguyễn Văn Tuyến 0971554498 MBĐC 500,000
100 Nguyễn Đức Hưng 0982004864 1,000,000
101 Nguyễn Quốc Cử 0982004865 VKHK 500,000
102 Đỗ Ngọc Sơn 0912211083

 

KTg 500,000
Tổng thu 44,000,000

 

CHI THEO QUY CHẾ HỘI 2017
STT NỘI DUNG CHI PHÍ
1 Hoa tặng Viễn Đông ngày truyền thống 500,000 vnđ
2 Thăm hỏi gia đình 3 đc Hưng, Tú, Bắc 1,500,000 vnđ
3 Giỗ đc Bắc 500,000 vnđ
4 Thăm mẹ đc Minh MBĐC 500,000 vnđ
5 Mừng cưới con đc Tiến khí tượng 500,000 vnđ
6 Mừng cưới con đc Thắng 500,000 vnđ
7 Viếng mẹ đc Phúc trường KQ 1,200,000 vnđ
8 Viếng bố đc Nam Anh (Bảo tàng KQ phía Nam) 1,000,000 vnđ
9 Viếng mẹ đc Dũng gầy MBĐC 1,000,000 vnđ
10 Viếng bố đc Hải bột VT 1,000,000 vnđ
11 Viếng bố đc Minh ( TC) 1,000,000 vnđ
12 Duy trì trang web 3,000,000 vnđ
Tổng 12,200,000 vnđ