video

Video kỷ niệm 25 năm tại Hà Nội

Video kỷ niệm 25 năm tại Hà Nội. 21/12/2014 Video kỷ niệm 25 năm tại Hà Nội - P1
video

Kỷ niệm 20 năm ngày ra trường

Video - Kỷ niệm 20 năm ngày ra trường sĩ quan không quân khóa 86 - 89

Những hình ảnh ngày 22 tháng 12 năm 2012

Những hình ảnh ngày 22 tháng 12 năm 2012
video

Video họp khóa ngày 22-12-2012 – Phần 3

Video họp khóa ngày  22-12-2012 - Phần 3
video

Video họp khóa ngày 22-12-2012 – Phần 1

Video họp khóa ngày 22-12-2012 - Phần 1    

HÌNH ẢNH - VIDEO