video

Kỉ niệm 25 năm – Trưởng thành từ mái trường

https://www.youtube.com/watch?v=tmVr2KQBtkA&feature=youtu.be
video

Video kỷ niệm 25 năm tại Hà Nội

Video kỷ niệm 25 năm tại Hà Nội. 21/12/2014 Video kỷ niệm 25 năm tại Hà Nội - P1
video

Kỷ niệm 20 năm ngày ra trường

Video - Kỷ niệm 20 năm ngày ra trường sĩ quan không quân khóa 86 - 89

Những hình ảnh ngày 22 tháng 12 năm 2012

Những hình ảnh ngày 22 tháng 12 năm 2012

HÌNH ẢNH - VIDEO