Sĩ quan Vô tuyến Điện tử lên thẳng

STT Họ và Tên Ghi chú 1 Đỗ Huy Chiến 2 Tô Văn Dũng 3 Đoàn Thành Hưng 4 Hoàng Ngọc Hải 5 Trần Văn Khánh 6 Nguyễn Thanh Lục 7 Vũ Thành Cương 8 Lê Thanh Hùng 9 Đặng Quang Tuệ 10 Lê Đình Thành 11 Phạm Văn Viên

Sĩ quan Vô tuyến Điện tử Chiến đấu

STT Họ và Tên Ghi chú 1 Trần Kỳ Đức 2 Trần Văn Hải 3 Nguyễn Tiến Dũng 4 Trần Phi Hà Hội viên 5 Nguyễn Bá Khang 6 Lê Quang Minh 7 Lưu Trường Giang 8 Nguyễn Văn Ngọc 9 Nguyễn Trọng Vân 10 Hoàng Hà 11 Nguyễn Văn An 12 Mai Duy Chung 13 Nguyễn Văn Đường 14 Nguyễn Đình Liên 15 Võ Minh Tuấn

Sĩ quan VK HK Lên thẳng

STT Họ và Tên Ghi chú 1 Nguyễn Viết Chính 2 Phạm Hữu Dũng 3 Trần Thành Nam 4 Nguyễn Công Thành 5 Nguyễn Tuấn Chủ tịch Hội năm 2014 6 Lê Văn Tú 7 Phạm Văn Đô 8 Nguyễn Công Thu 9 Đào Trọng Tưởng 10 Đỗ Văn Vũ

Sĩ quan VK HK Chiến đấu

STT Họ và Tên Ghi chú 1 Phạm Hữu Bình 2 Nguyễn Quốc Cử 3 Dương Duy Du 4 Phạm Thanh Long 5 Nguyễn Phan Mỹ 6 Trần Sơn 7 Vũ Xuân Trường 8 Mai Đức Thiện 9 Nguyễn Tiến Dũng 10 Nguyễn Văn Đức 11 Hoàng Thiên Lĩnh 12 Phạm trung Kiên 13 Tạ Văn Quang 14 Bùi Ngọc Thiết 15 Phùng Thanh Tiến 16 Nguyễn Anh...

Sĩ quan TB HK Lên thẳng

STT Họ và Tên Ghi chú 1 Hoàng Anh Dũng Hội viên 2 Đỗ Quang Điền 3 Trần Văn Hùng 4 Đỗ Văn Minh 5 Thái Văn Phương 6 Nguyễn Văn Tùng 7 Đỗ Anh Tuấn BLL 8 Trần Quốc Việt 9 Nguyễn Văn Lực

Sĩ quan TB HK Chiến đấu

STT Họ và Tên Ghi chú 1 Lại Ngọc Chung 2 Nguyễn Anh Cường 3 Hoàng Đình Công 4 Lương Văn Dũng 5 Phạm Việt Kiều 6 Phùng Quang Lợi 7 Phạm Thanh Phong 8 Nguyễn Xuân Quang Hội viên 9 Nguyến Hoàng Thanh 10 Nguyễn Hải Đăng 11 Vũ Kim Trung 12 Nguyễn Duy Hưng 13 Nguyễn Văn Bưng 14 Nguyễn Xuân Hiếu 15 Phạm Văn...

Sĩ quan máy bay động cơ lên thẳng

STT Họ và tên Ghi chú 1 Nguyễn Long Bình 2 Nguyễn Văn Đồng Hội viên 3 Trần Thanh Huy 4 Trần Xuân Hòa 5 Nguyễn Hoài Nam 6 Hoàng Vương Thành 7 Nguyễn Hữu Toàn 8 Nguyễn Phi Anh Hội viên 9 Đào Văn Bình 10 Trần Quốc Cường 11 Nguyễn Thế Dương 12 Nguyễn Tiến Hải 13 Vi Bá Hoàn 14 Cù Sinh Huy 15 Nguyễn...

Sĩ quan Máy Bay -Động cơ Chiến đấu

STT Họ Và Tên Ghi chú 1 Nguyễn Việt Anh BLL 2 Trần Văn Liêu 3 Phạm Hồng Sơn 4 Hà Ngọc Trung 5 Trần Anh Trọng 6 Nguyễn Quốc Hùng 7 Đặng Bảo Thuận 8 Nguyễn Anh Cường Hội viên 9 Văn Minh Đoàn 10 Trần Anh Hội viên 11 Trần Duy Bảo 12 Trần Ngọc Dung 13 Nguyễn Văn Khương 14 Phạm minh Sơn 15 Trần Trọng...

Sĩ quan Rada chiến đấu

STT Họ và Tên Ghi chú 1 Lại Anh Dũng 2 Vũ Văn Ý 3 Phạm VănToán 4 Trần Bạch Dương 5 Nguyễn Thanh Quý Hội viên danh dự 6 Bùi Trung Tịnh 7 Nguyễn Hữu Tính 8 Nguyễn Thận 9 Đinh Quốc Thắng 10 Đỗ Văn Thương 11 Nguyễn Văn Việt

HÌNH ẢNH - VIDEO