STT Họ và Tên Ghi chú
1 Phạm Hữu Bình
2 Nguyễn Quốc Cử
3 Dương Duy Du
4 Phạm Thanh Long
5 Nguyễn Phan Mỹ
6 Trần Sơn
7 Vũ Xuân Trường
8 Mai Đức Thiện
9 Nguyễn Tiến Dũng
10 Nguyễn Văn Đức
11 Hoàng Thiên Lĩnh
12 Phạm trung Kiên
13 Tạ Văn Quang
14 Bùi Ngọc Thiết
15 Phùng Thanh Tiến
16 Nguyễn Anh Tuấn Hội viên
17 Lê Quang Vinh Hội viên