Video kỷ niệm 25 năm tại Hà Nội. 21/12/2014
Video kỷ niệm 25 năm tại Hà Nội – P1