Kỷ niệm 20 năm ngày ra trường

Video – Kỷ niệm 20 năm ngày ra trường sĩ quan không quân khóa 86 – 89