Giao lưu giữa Trường Sỹ quan Không quân với Đoàn học viên Sỹ quan Không quân Khóa 1986 – 1989 nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập
CHƯƠNG TRÌNH 
Giao lưu giữa Trường Sỹ quan Không quân với Đoàn học viên Sỹ quan Không quân Khóa 1986 – 1989 nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường SQKQ (20/8/1959- 20/8/2014) và 25 năm ngày ra trường 
của Đoàn học viên Sỹ quan Không quân khóa 1986 – 1989
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường Sỹ quan Không quân và kỷ niệm 25 năm ngày ra trường của Đoàn học viên Sỹ quan Không quân khóa 1986 – 1989. Sau khi thống nhất các nội dung với Ban giám hiệu và Phòng Chính trị/Trường SQKQ, ban liên lạc xây dựng chương trình giao lưu giữa Trường Sỹ quan Không quân với Đoàn học viên Sỹ quan Không quân khóa 1986 – 1989 như sau:

I. MỤC ĐÍCH: 

– Thông qua các hoạt động giao lưu nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước – Nhớ nguồn” của Đoàn học viên Sỹ quan Không quân Khóa 1986 – 1989 đối với các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, các thầy giáo; giáo dục truyền thống, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống, học tập, công tác, phấn đấu, trưởng thành giữa các thế hệ học viên.
– Giúp lãnh đạo, chỉ huy, các thầy giáo và thế hệ học viên hôm nay của Trường SQKQ hiểu rõ hơn về tình hình phấn đấu, phát triển, trưởng thành trong 25 năm qua của Đoàn học viên Sỹ quan Không quân khóa 1986 – 1989.

II. YÊU CẦU:

– Hiệp đồng chặt chẽ giữa Đoàn học viên Sỹ quan Không quân khóa 1986 – 1989 với các cơ quan, đơn vị/Trường SQKQ; làm tốt công tác chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cụ thể, tỷ mỉ, kiểm tra đôn đốc bảo đảm đúng nội dung chương trình, tiến độ thời gian.
– Tổ chức các hoạt động giao lưu có nội dung, hình thức phong phú, tình nghĩa, thiết thực, mang tính giáo dục truyền thống cao. Công tác tổ chức bảo đảm chu đáo, an toàn tuyệt đối.

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH.
1. Thành phần tham dự:
1.1 Trường Sỹ quan Không quân: Tổng số: 84 đại biểu (tham gia chương trình giao lưu tại Hội trường và mời cơm thân mật)
– Ban Giám hiệu: 06 đ/c
– Thủ trưởng Phòng Chính trị: 03 đ/c
– Thủ trưởng Phòng Tham mưu: 03 đ/c
– Thủ trưởng Phòng Huấn luyện bay: 03 đ/c
– Thủ trưởng Phòng Đào tạo: 03 đ/c
– Thủ trưởng Phòng Hậu cần: 03 đ/c
– Thủ trưởng Phòng Kỹ thuật: 03 đ/c
– Khoa Chỉ huy TM: 02 đ/c
– Khoa MBĐC: 02 đ/c
– Khoa TBHK: 02 đ/c
– Khoa VTĐT: 02 đ/c
– Khoa VKHK: 02 đ/c
– Khoa Khoa học xã hội: 02 đ/c
– Khoa Cơ bản: 02 đ/c
– Khoa Kỹ thuật cơ sở: 02 đ/c
– Khoa Quân sự -Thể thao: 02 đ/c
– Trung tâm Huấn luyện thực hành: 02 đ/c
– Tiểu đoàn 1: 02 đ/c
– Tiểu đoàn 2: 02 đ/c
– Tiểu đoàn 3: 02 đ/c
– Trung đoàn 920: 02 đ/c
– Đội văn nghệ, phục vụ: 12 đồng chí.
– Các đồng chí giảng viên, cán bộ khung thời kỳ 1986-1989: 20 đ/c
– Học viên các tiểu đoàn tham gia chương trình giao lưu tại Hội trường do Nhà trường tự xác định
1.2. Đoàn học viên Sỹ quan Không quân khóa 1986 – 1989:
Tổng số: Dự kiến 100 đại biểu là các đồng chí cựu học viên Trường SQKQ khóa 1986- 1989 cùng gia đình (vợ, con).
* Tổng số đại biểu tham dự giao lưu: 300 đồng chí (Dự kiến)
2. Thời gian: 7h30 đến 13h00 ngày 26/7/2014 (Thứ Bảy).
3. Nội dung chương trình:
* 7h30  đến  8h30:
– Đón khách tại khu vực Tượng đài Trường SQKQ.
– Dâng hương Tượng đài Trường SQKQ.
– Thăm quan Nhà truyền thống.
– Trồng cây lưu niệm (cây Vú sữa).
* 8h30  đến  9h30:
– Thăm quan trung tâm huấn luyện thực hành; các thầy giáo và tiểu đoàn học viên.
* 9h30 đến 11h30: Tại Hội trường Trường SQKQ
– Xem video truyền thống TSQKQ
– Văn nghệ chào mừng
– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
– Thủ trưởng TSQKQ thông báo về truyền thống 55 năm xây dựng, trưởng thành của Trường SQKQ.
–  Đại biểu Đoàn học viên sỹ quan Trường SQKQ khóa 1986 – 1989 phát biểu, tặng quà kỷ niệm (bức tượng đồng Đại tướng Võ Nguyên Giáp).
– Thủ trưởng TSQKQ phát biểu cảm ơn.
 – Đại biểu thầy giáo các Khoa chuyên ngành Trường SQKQ phát biểu.
– Đại biểu cán bộ quản lý học viên Trường SQKQ phát biểu.
– Đại biểu học viên thế hệ trẻ Trường SQKQ phát biểu.
– Chụp ảnh lưu niệm.
 * 11h30 đến 13h00:
Mời cơm thân mật, giao lưu văn nghệ tại nhà ăn Hiệu bộ Trường SQKQ.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ban liên lạc Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986- 1989 kính đề nghị Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường SQKQ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị (trong đó Phòng Chính trị chủ trì) phối hợp, hiệp đồng, giúp đỡ Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986- 1989 một số nội dung sau:
1.1. Phòng Tham mưu:
Tổ chức lực lượng hướng dẫn cho Đoàn được đi vào những khu vực theo đúng quy định; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong quá trình tổ chức chương trình giao lưu.
1.1. Phòng Chính trị:
– Chủ trì thống nhất nội dung chương trình giao lưu báo cáo xin ý kiến đồng chí Hiệu trưởng và Chính ủy TSQKQ.
– Thẩm định toàn bộ các bài phát biểu tại chương trình giao lưu.
– Thành lập Ban Tổ chức chương trình giao lưu.
– Bảo đảm tốt Hội trường phục vụ chương trình giao lưu: tổ chức vệ sinh bên trong, phía ngoài Hội trường; bố trí, xắp xếp vị trí chỗ ngồi tại Hội trường; bảo đảm và phục vụ nước uống tại Hội trường, bục phát biểu và bàn đại biểu (dãy bàn đầu có hoa tươi, khăn trải bàn, hoa bục phát biểu);
– Trang trí khánh tiết:
+ Ma két trang trí trong Hội trường:

GIAO LƯU TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG SỸ QUAN KHÔNG QUÂN VỚI ĐOÀN HỌC VIÊN 
SỸ QUAN KHÔNG QUÂN KHÓA 1986 – 1989
Nha Trang, ngày 26 tháng 7 năm 2014
+ Khẩu hiệu chào mừng ngoài Hội trưởng:

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐOÀN HỌC VIÊN SỸ QUAN KHÔNG QUÂN KHÓA 1986 – 1989
VỀ DỰ GIAO LƯU TRUYỀN THỐNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 55 NĂM
NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG SỸ QUAN KHÔNG QUÂN (20/8/1959 – 20/8/2014)
– Chuẩn bị Lễ dâng hương tượng đài Trường SQKQ.
– Chuẩn bị nội dung giới thiệu khi Đoàn khi thăm quan Nhà truyền thống.
– Chuẩn bị cây Vú sữa phục vụ Đoàn trồng cây lưu niệm tại khu vực Nhà truyền thống.
– Xây dựng chương trình văn nghệ 30 phút tại Hội trường và giao lưu khi mời cơm thân mật.
– Bảo đảm hệ thống âm thanh, ánh sáng (tại Hội trường và bếp ăn Hiệu bộ), phim truyền thống TSQKQ; quay phim, chụp ảnh.
1.3. Phòng Hậu cần:
– Bảo đảm tốt điện, nước khu vực Hội trường phục vụ chương trình giao lưu (sẵn sàng có nguồn điện dự phòng khi bị mất điện công nghiệp); bố trí Tổ quân y trực tại Hội trường và bếp ăn Hiệu bộ.
– Xây dựng thực đơn mời cơm thân mật xin ý kiến Thủ trưởng Nhà trường. Tổ chức mời cơm thân mật đại biểu về dự chương trình giao lưu (số lượng: 300 đại biểu) tại bếp ăn Hiệu bộ chu đáo, đúng thời gian, kế hoạch và bảo đảm vệ sinh an toàn lương thực, thực phẩm. Tổng hợp và thanh quyết toán với Đoàn theo quy định.
1.4. Trung tâm Huấn luyện thực hành:
Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Đoàn đến thăm quan trung tâm huấn luyện thực hành.
2. Ban liên lạc Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986- 1989:
2.1 Ban liên lạc: 10 đồng chí
– Đồng chí Nguyễn Tuấn, Trưởng ban liên lạc Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986 – 1989 (0982.313.570);
– Đồng chí Nguyễn Bình Đông, Phó Trưởng ban liên lạc Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986-1989 (0903.407.119);
– Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Trưởng ban liên lạc Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986-1989 (0904.074.888);
– Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Phó Trưởng ban liên lạc Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986-1989 (0903.414.947);
– Đồng chí Nguyễn Việt Anh, Ủy viên ban liên lạc Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986-1989 (0903.412.255);
– Đồng chí Hoàng Thế Dũng, Ủy viên ban liên lạc Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986-1989 (0903.211.191);
– Đồng chí Hoàng Tuấn Minh, Ủy viên ban liên lạc Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986-1989 (0985.768.668);
– Đồng chí Vũ Quang, Ủy viên ban liên lạc Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986-1989 (0913.228.681);
– Đồng chí Vũ Danh Cương, Ủy viên ban liên lạc Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986-1989 (0983.756.315);
– Đồng chí Lê Quang Thanh, Ủy viên ban liên lạc Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986-1989 (0986.316.969);
2.2. Nhiệm vụ:
– Phối hợp, hiệp đồng thống nhất nội dung chương trình giao lưu với Phòng Chính trị/TSQKQ.
– Chuẩn bị bức tượng đồng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng kỷ niệm Trường SQKQ. Chuẩn bị bài phát biểu của Đại biểu Đoàn học viên sỹ quan Trường SQKQ khóa 1986 – 1989 gửi về Phòng Chính trị/TSQKQ (để thẩm định).
– Giao cho Hội viên khu vực Nha Trang (đồng chí Tứ, đ/c Đăng, đ/c Hải) chịu trách nhiệm: Lập danh sách; chuẩn bị và gửi Giấy mời đến các đại biểu thuộc TSQKQ dự chương trình giao lưu (chú ý nắm đại biểu đến dự- đại biểu không đến dự và số điện thoại liên hệ). Tổng hợp danh sách đại biểu (TSQKQ và ba khu vực Bắc, Trung, Nam) báo về Ban liên lạc, Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần và Ban Tổ chức chương trình giao lưu.
– Bảo đảm phương tiện đi lại, chỗ ăn nghỉ tại TP. Nha Trang.
– 17h30 ngày 26/7/2014, hiệp đồng với Đoàn an dưỡng 20 bảo đảm tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm chương trình giao lưu (hội viên 3 khu vực Bắc, Trung, Nam).

VI. KINH PHÍ BẢO ĐẢM.
4. Chi phí tổ chức buổi lễ dự tính:
a. Tổ chức lễ:
Trồng cây lưu niệm: 1.000.000đ
Trang trí hội trường, cây cảnh, hoa, quay phim, chụp ảnh,..: 8.000.000đ
In giấy mời : 1.000.000đ
Nước uống: 1.000.000đ
Lễ dâng hương tượng đài trường SQKQ: 1.000.000đ
——————————————————–
Tổng cộng: 12.000.000đ

b. Tổ chức liên hoan
Bữa trưa: (căng tin nhà trường): 300ng x 200.000đ/suất = 60.000.000đ
Tổng cộng: 60.000.000đ

c.Hỗ trợ cho quỹ ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trường SQKQ: 10.000.000đ

5. Chi phí dự tính: 
Chi phí quà tặng :    53.400.000đ
Chi phí tổ chức lễ:   12.000.000đ
Chi phí liên hoan:    60.000.000đ
Hỗ trợ quỹ ủng hộ : 10.000.000đ
———————————-
Tổng cộng chi phí dự tính: 135.400.000đ
Chi phí nộp dự tính mỗi hội viên: 1.400.000đ

 (Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986- 1989 sẽ bảo đảm quyết toán toàn bộ kinh phí phục vụ chương trình giao lưu).
* Trang phục: Tiểu lễ phục mùa hè hoặc mặc đẹp, gọn gàng, lịch sự
Đây là hoạt động lớn của Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986- 1989 chào mừng, kỷ niệm kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường Sỹ quan Không quân và 25 năm ngày ra trường của Đoàn học viên Sỹ quan Không quân khóa 1986 – 1989. Đề nghị các đồng chí trong ban liên lạc và các đồng chí hội viên tham gia chương trình nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương triển khai các nội dung đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, xong trước 23/7/2014 (thông tin chi tiết tại địa chỉ trang web của hội: siquankhongquan.com và Email: Dzunght69@gmail.com- điện thoại đ/c Dũng: 0903.211.191; đ/c Tuấn: 0982.313.570).
Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986- 1989 kính đề nghị thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các cơ quan chức năng Trường SQKQ quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức chương trình giao lưu truyền thống thành công tốt đẹp./.
Nơi nhận:
– Đồng chí Hiệu trưởng và Chính ủy TSQKQ;
– Các Phòng: TM, CT, HC/TSQKQ;
– Trung tâm HLTH/TSQKQ;
– Các  đồng chí Hội viên Trường SQKQ khóa 1986- 1989.

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU GIỮA TRƯỜNG SỸ QUAN KHÔNG QUÂN VỚI ĐOÀN HỌC VIÊN SỸ QUAN KHÔNG QUÂN KHÓA 1986 – 1989      
Thời gian: 7h30 ngày 26 tháng 7 năm 2014 (thứ Bảy)
THỜI GIAN NỘI DUNG THỰC HIỆN
7h30  đến  8h30 – Đón khách

– Dâng hương tượng đài Trường SQKQ

– Thăm quan Nhà truyền thống

– Trồng cây lưu niệm

Ban Tổ chức
8h30  đến  9h30 – Thăm quan trung tâm huấn luyện thực hành; các thầy giáo và tiểu đoàn học viên Ban Tổ chức
9h30 đến 10h00 – Xem video truyền thống TSQKQ

– Văn nghệ chào mừng

Đội văn nghệ TSQKQ
10h00 đến 10h05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban Tổ chức
10h05 đến 10h25  

Thông báo về truyền thống 55 năm

xây dựng, trưởng thành của Trường SQKQ

 

Thủ trưởng TSQKQ
10h25 đến 10h35 Đại biểu Đoàn học viên sỹ quan Trường SQKQ khóa 1986 – 1989 phát biểu

và tặng quà kỷ niệm

Trưởng Ban liên lạc khóa 1986-1989
10h35 đến 10h40 Phát biểu cảm ơn Thủ trưởng TSQKQ
10h40 đến 10h55 Đại biểu giảng viên các Khoa chuyên ngành Trường SQKQ phát biểu Đại biểu giảng viên
10h55 đến 11h05 Đại biểu cán bộ quản lý học viên

Trường SQKQ phát biểu

Đại biểu cán bộ

quản lý học viên

11h05 đến 11h15 Đại biểu học viên thế hệ trẻ

Trường SQKQ phát biểu

Đại biểu học viên

 

11h15 đến 11h30 Chụp ảnh lưu niệm Ban Tổ chức
11h30 đến 13h00 Mời cơm thân mật, giao lưu văn nghệ

 

Ban Tổ chức

 

BAN TỔ CHỨC