Dự trù kinh phí đi bằng ô tô: Hành trình Hà Nội – Quảng Bình – Đà Nẵng – Nha Trang –Quảng Bình  – Hà Nội
Dự trù kinh phí khởi hành bằng ô tô
Hành trình Hà Nội – Quảng Bình – Đà Nẵng – Nha Trang –Quảng Bình  – Hà Nội
(áp dụng cho số lượng 40 người)

1. Ô tô: 

 Nội dung             Xe 35 chỗ Xe 4 chỗ
Xăng 15.000.000 7.500.000
Lệ phí đường &

Rửa xe

700.000 500.000
Lương lái xe 3.000.000 1.000.000
Tổng cộng 27.700.000 đ
Chi phí trung bình/1 người: 700.000đ/ng (áp dụng số lượng 40 người)

2. Ăn: số lượng 5 ngày ( không bao gồm ngày tổ chức mít tinh 26/7)
 Ăn:
• Sáng: 30.000đ/người
• Trưa: 60.000đ/người
• Tối: 150.000đ/người
 Uống:
• Cà phê: 15.000đ/ly
• Nước: 20.000đ (5 chai Lavie)
• Bia: 30.000đ (2 chai)
• Rượu: 25.000đ (1/2 chai Vodka men 500ml)
 Chi phí trung bình: 330.000đ/người/ngày
Tổng chi phí cho 5 ngày/người: 1.650.000đ/người

3. Ngủ: 5 đêm x 200.000đ/đêm = 1.000.000đ
4. Chi phí dự tính cho 1 người đi đủ hành trình:
Xe: 700.000đ
Ăn: 1.650.000đ
Ngủ: 1.000.000đ
Chi phí phát sinh ngoài dự tính:650.000đ
Tổng cộng:                    4.000.000đ/người
5. Chi phí hương, hoa, viếng các di tích: 5.000.000đ (trích từ quỹ hội 2013)
6. Ghi chú: 
– Tiền ô tô áp dụng cho đi 1 chiều bằng đi 2 chiều
– Tiền ăn, ngủ tính theo ngày sử dụng
– Tiền thừa sẽ trả lại mỗi cá nhân sau chuyến đi
– Miễn phí con cháu, khách mời
– Yêu cầu mọi người có nhu cầu đI đăng kí và nộp tiền cho ban liên lạc trước ngày 30/6/2014