Sĩ quan quân sự

STT Họ và tên Ghi chú 1 Lưu Văn Tứ 2 Huỳnh Văn Hiệu 3 Mai Văn Hưng 4 Nguyễn Văn Hưởng Hội viên 5 Nguyễn Văn Kế 6 Vũ Văn Liệu 7 Lê Ngọc Long 8 Khuất Duy Mộ 9 Phạm Hồng Quế 10 Lê Sỹ Sơn 11 Trần Anh Tuấn 12 Dương Minh Toàn 13 Trần Văn Tiến 14 Nguyễn Bá Triều 15 Nguyễn Đức...

HÌNH ẢNH - VIDEO