Sĩ quan khí tượng

STT Họ và Tên Ghi chú 1 Lê Văn Chính 2 Nguyễn Tuấn Dũng 3 Phạm Tiến Vinh Hội Viên 4 Đỗ Quốc Trung 5 Nguyễn Xuân Hà 6 Nguyễn Ngọc Tiến Hội Viên 7 Lê Văn Quế Hội Viên 8 Trương Quang Thái 9 Vũ Hoài Bắc Hội Viên 10 Vũ Nam Thắng Hội Viên 11 Lê Anh Tuấn 12 Nguyễn Ngọc Cường 13 Đỗ Ngọc...

Sĩ quan dẫn đường

STT Họ và tên Ghi chú 1 Vũ Danh Cương Ban LL 2 Phạm Quang Huấn 3 Nguyễn Đức Thuần 4 Lê Quang Thanh Ban LL 5 Nguyễn Văn Thắng Hội Viên 6 Lê Đình Tấn 7 Tạ Hồng Cảnh Hội Viên 8 Đoàn Hồng Quang 9 Vũ Việt Hà Hội Viên

Sĩ quan huấn luyện

STT Họ và Tên Ghi chú 1 Ngô Quang Chí 2 Đỗ Hải Hưng Hội viên 3 Dương Đức Hồng 4 Mai Hữu Hiền Hội viên 5 Bùi Đại Hải 6 Nguyễn Bá Lưu 7 Trần Ngọc Long 8 Trần Quang Minh 9 Đinh Bá Nam 10 Phạm Ngọc Tuấn 11 Lưu Văn Tại 12 Đặng Văn Tính 13 Đào Văn Thạch 14 Lê Văn Du 15 Phạm...

Sĩ quan tác chiến

STT Họ và Tên Ghi chú 1 Hoàng Mạnh Hùng 2 Nguyễn Thế Lợi 3 Nguyễn Văn Quang 4 Đinh Xuân Thanh Hội viên 5 Nguyễn Thế Vinh 6 Vũ Văn Khắc 7 Lê Minh Thắng 8 Nguyễn Thế Nam 9 Nguyễn Văn Thanh 10 Cao Văn Dương 11 Nguyễn Đức Hưng 12 Nguyễn Bá Phúc 13 Vũ Đức Trung 14 Võ Anh Tuấn 15 Nguyễn Đình...

Sĩ quan chuyển loại

STT Họ Tên Ghi chú 1 Nguyễn Văn Cảnh 2 Hoàng Văn Bình 3 Phùng Văn Độ 4 Đặng Đức Long 5 Lê Hồng Nhật 6 Phạm Văn Quân 7 Bùi Xuân Thủy 8 Nguyễn Như Thành 9 Nguyễn Đức  Thống 10 Trần Việt 11 Đào Văn Thường 12 Dương Văn Thiện 13 Vũ Văn Dũng 14 Nguyễn Văn Đoan 15 Bùi Quốc Huân 16 Hoàng Văn Long 17 Phạm Ngọc Ngải 18 Nguyễn Đức Hảo 19 Trần Văn Thanh 20 Nguyễn Quang Thiều 21 Truwong Văn Nghề 22 Nguyễn Văn Hà 23 Nguyễn Văn Du

HÌNH ẢNH - VIDEO