STT Họ và tên Ghi chú
1 Vũ Danh Cương Ban LL
2 Phạm Quang Huấn
3 Nguyễn Đức Thuần
4 Lê Quang Thanh Ban LL
5 Nguyễn Văn Thắng Hội Viên
6 Lê Đình Tấn
7 Tạ Hồng Cảnh Hội Viên
8 Đoàn Hồng Quang
9 Vũ Việt Hà Hội Viên