STT Họ và Tên Ghi chú
1 Lại Ngọc Chung
2 Nguyễn Anh Cường
3 Hoàng Đình Công
4 Lương Văn Dũng
5 Phạm Việt Kiều
6 Phùng Quang Lợi
7 Phạm Thanh Phong
8 Nguyễn Xuân Quang Hội viên
9 Nguyến Hoàng Thanh
10 Nguyễn Hải Đăng
11 Vũ Kim Trung
12 Nguyễn Duy Hưng
13 Nguyễn Văn Bưng
14 Nguyễn Xuân Hiếu
15 Phạm Văn Hoạt
16 Võ Thành Long
17 Nguyễn Tiến Mạnh
18 Nguyễn Nga
19 Nguyễn Xuân Nhị
20 Bùi Xuân Nông
21 Lê Quang Vích