video

Kỉ niệm 25 năm – Trưởng thành từ mái trường

https://www.youtube.com/watch?v=tmVr2KQBtkA&feature=youtu.be

Những hình ảnh ngày 22 tháng 12 năm 2012

Những hình ảnh ngày 22 tháng 12 năm 2012
video

Video họp khóa ngày 22-12-2012 – Phần 1

Video họp khóa ngày 22-12-2012 - Phần 1    
video

Video họp khóa ngày 22-12-2012 – Phần 3

Video họp khóa ngày  22-12-2012 - Phần 3

HÌNH ẢNH - VIDEO