video

Video họp khóa ngày 22-12-2012 – Phần 3

Video họp khóa ngày  22-12-2012 - Phần 3
video

Video họp khóa ngày 22-12-2012 – Phần 1

Video họp khóa ngày 22-12-2012 - Phần 1    
video

Video kỷ niệm 25 năm tại Hà Nội

Video kỷ niệm 25 năm tại Hà Nội. 21/12/2014 Video kỷ niệm 25 năm tại Hà Nội - P1
video

Kỷ niệm 20 năm ngày ra trường

Video - Kỷ niệm 20 năm ngày ra trường sĩ quan không quân khóa 86 - 89
video

Kỉ niệm 25 năm – Trưởng thành từ mái trường

https://www.youtube.com/watch?v=tmVr2KQBtkA&feature=youtu.be

HÌNH ẢNH - VIDEO