Ban liên lạc HỘI HVSQ KHÔNG QUÂN 1986-1989, thông báo bản dự thảo kế hoạch tổ chức lễ kỷ niện 30 năm tốt nghiệp 1989 – 2019 đã được bàn bạc và thông qua ngày 19/7/2018.

HỘI HVSQ KHÔNG QUÂN 1986-1989

BAN LIÊN LẠC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

­­

               Hà Nội, ngày     tháng 7 năm 2018

KẾ HOẠCH

KỶ NIỆM 30 NĂM TỐT NGHIỆP 1989 – 2019

(Dự thảo)

Ngày 19 tháng 7 năm 2018, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Trọng Vân, Trưởng Ban liên lạc năm 2018, BLL Hội học viên SQKQ Khóa 1986-1989 đã tổ chức hội nghị lần thứ I, lên kế hoạch dự kiến cho tổ chức Kỷ niệm 30 năm tốt nghiệp (1989-2019) của khóa. Sau khi thảo luận, hội nghị đã biểu quyết kế hoạch dự kiến tổ chức như sau:

  1. Địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm: Trường Sĩ quan Không quân, Nha Trang.
  2. Thời gian tổ chức: Tuần 3, 4 tháng 7 năm 2019.
  3. Phương tiện di chuyển

– Chi hội Miền Bắc: Xe lửa;

– Chi hội Miền Trung, Miền Nam: theo sự thống nhất của các thành

viên trong từng Chi hội.

  1. Thành phần tham gia

– Các hội viên cùng gia đình;

– Ban Giám hiệu trường SQKQ;

– Thủ trưởng nhà trường qua các thời kỳ;

– Các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý học viên của khóa học;

– Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, khoa, đơn vị trực thuộc nhà trường;

– Đại diện học viên đang học tập tại trường.

  1. Quà tặng nhà trường

Trồng một hàng cây sưa theo quy hoạch của nhà trường (tiến hành trồng trong năm 2018).

Dự kiến tiền mua quà tặng cho nhà trường là 100 triệu đồng, sẽ vận động các nhà tài trợ, hội viên quyên góp tự nguyện, không lấy vào kinh phí đóng góp tham gia Lễ kỷ niệm của các hội viên.

  1. Thành lập một số tiểu ban làm công tác chuẩn bị

Phụ trách chung: đồng chí Nguyễn Trọng Vân, Trưởng BLL nhiệm kỳ 2018.

6.1. Tiểu ban nhân sự

Do đồng chí Nguyễn Trọng Vân phụ trách. Thành viên tiểu ban gồm có các đồng chí trưởng ban liên lạc các chi hội Miền Trung, Miền Nam và các đồng chí phụ trách các lớp ở chi hội Miền Bắc.

Tiểu ban có nhiệm vụ thông báo, tổng hợp số lượng thành viên tham gia Lễ kỷ niệm; dự kiến phương tiện di chuyển về Nha Trang, báo với Ban tổ chức để lên lịch hoạt động.

Liên hệ với Ban Giám hiệu trường SQKQ thu xếp chỗ ăn, nghỉ, đi lại cho các đoàn về dự lễ, cho các khách mời nguyên là thủ trưởng nhà trường, là giáo viên, cán bộ quản lý học viên của khóa nay đã nghỉ hưu.

6.2. Tiểu ban tổ chức

Do đồng chí Nguyễn Trọng Vân phụ trách; đồng chí Lê Quang Thanh làm thư ký. Thành viên tiểu ban gồm có các đồng chí đại diện BLL của các chi hội; các đồng chí nguyên là trưởng BLL qua các nhiệm kỳ và mời một số cá nhân có kinh nghiệm tổ chức sự kiện.

Tiểu ban tổ chức có nhiệm vụ xây dựng chương trình, dự kiến phân công cá nhân làm công tác tổ chức buổi lễ và các hoạt động sẽ diễn ra trong dịp kỷ niệm. Liên hệ với nhà trường thống nhất chương trình Lễ kỷ niệm, mượn địa điểm tổ chức mít tinh, liên hoan. Phân công thành viên lên danh sách khách mời, lập phương án di chuyển, tổng hợp đặt mua vé cho các thành viên tham gia Lễ kỷ niệm.

6.3. Tiểu ban khánh tiết

Do đồng chí Vũ Danh Cương phụ trách. Thành viên tiểu ban gồm các đồng chí có khả năng và kinh nghiệm thiết kế ma két chương trình, biểu trưng sự kiện. Tiểu ban có nhiệm vụ xác định tên (chủ đề), thiết kế biểu trưng của khóa, ma két chương trình của Lễ kỷ niệm.

6.4. Tiểu ban tài chính

Do đồng chí Nguyễn Trọng Vân phụ trách; đồng chí Nguyễn Việt Anh làm thư ký. Thành viên tham gia gồm các đồng chí trưởng BLL các chi hội và một số đồng chí có kinh nghiệm quản lý tài chính.

Tiểu ban có nhiệm vụ lên phương án tài chính, dự kiến thu, chi; quản lý và thanh toán các khoản chi có liên quan đến Lễ kỷ niệm. Tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm đóng góp kinh phí cho hội khóa; tổng hợp và quyết toán sau khi kết thúc chương trình.

  1. Công tác truyền thông

Các đồng chí trưởng BLL các chi hội, phụ trách các chuyên ngành trực tiếp liên hệ với các hội viên trong nhóm của mình, thông báo, nêu bật ý nghĩa của Lễ kỷ niệm 30 năm tốt nghiệp; tổ chức cho các hội viên bàn thảo đóng góp ý kiến với BLL về công tác tổ chức, tài chính, khánh tiết… cho Lễ kỷ niệm.

Sử dụng trang web, facebook của khóa viết bài, đăng ảnh các hoạt động của khóa hướng tới Lễ kỷ niệm. Cập nhật thông tin cá nhân các hội viên để tổ chức làm kỷ yếu khóa học. Liên hệ với các cơ quan truyền thông viết bài, đưa tin các hoạt động kỷ niệm của khóa, các kỷ niệm sâu sắc của các cá nhân trong khóa học, những kinh nghiệm công tác sau 30 năm tốt nghiệp của các hội viên…

  1. Các mốc thời gian

– Chương trình sơ bộ xây dựng xong trước ngày 15/9/2018.

– Các chi hội lên danh sách sơ bộ hội viên tham gia xong trước 15/10/2018.

Các ý kiến đóng góp cho BLL, xin gửi về địa chỉ: Dzunght69@gmail.com, hoặc trongvan.nsfc@gmail.com, hoặc lequangthanhkq86@gmail.com và trang facebook: Hội học viên sĩ quan không quân Nha Trang khóa 86-89