Vào ngày 18/12/2022 sắp tới đây, Chi hội Miền Bắc thuộc Hội học viên SQKQ niên khoá 1986 – 1989 sẽ tổ chức gặp mặt thường niên gồm các đồng chí học viên và gia đình.

HỘI HỌC VIÊN SQKQ
BAN LIÊN LẠC NHIỆM KỲ 2022
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                         Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức gặp mặt thường niên năm 2022 của Chi hội miền Bắc

1. Thời gian, địa điểm

– Thời gian tổ chức: Từ 8g45 ngày 18/12/2022.

– Địa điểm: Bảo tàng PK-KQ.

2. Thành phần tham gia, trang phục

2.1. Thành phần tham gia

– Các Hội viên của chi hội và gia đình.

– Đại diện Ban liên lạc các chi hội: Đà Nẵng, Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh.

– Các thầy giáo, cán bộ quản lý học viên của khóa đang sinh sống tại Hà Nội.

– Các hội viên danh dự của khóa.

2.2. Trang phục

– Các hội viên đang tại ngũ mặc quân phục thường dùng mùa Đông;

– Các hội viên khác mặc đồ tự chọn.

3. Nội dung chương trình

Thời gian: Từ 8h45 – 13h00

Địa điểm: Bảo tàng Phòng Không – Không quân

          Cụ thể chương trình:

 • Đón khách và hội viên: 8g45 – 9g15
 • Thắp hương Nhà tưởng niệm Bác Hồ và viếng Liệt sĩ của Quân chủng: 9g30-10g00 – Đài tưởng niệm – Đ/C Cương phụ trách
 • Mít tinh gặp mặt: 10g15-11g30 – Đ/C Cương + BLL phụ trách
 • Văn nghệ chào mừng
 • Thông báo lý do, giới thiệu ĐB –  Đ/C Thanh
 • Đọc diễn văn buổi gặp mặt – Đ/C Cương
 • Đại diện nguyên thủ trưởng nhà trường phát biểu – Khách mời
 • Đại diện giáo viên, cán bộ quản lý khóa học phát biểu – Khách mời
 • Đại diện BLL các chi hội của khóa tặng hoa và phát biểu – Khách mời
 • Hội viên của chi hội phát biểu
 • Thông báo kế hoạch sinh hoạt và kinh phí sinh hoạt Hội – Đ/C Dũng
 • Làm công tác bầu cử nhiệm kỳ 2023 – Đ/C Thanh + BLL
 • Ban liên lạc 2023 ra mắt – Trưởng BLL 2023 và các TV
 • Kết thúc mít tinh, chụp ảnh kỷ niệm – Đại biểu + HV và gia đình
 • Liên hoan gặp mặt – Đại biểu + HV và gia đình

4. Phân công nhiệm vụ, mốc thời gian

– Làm chương trình, kế hoạch: A. Cương và BLL năm 2022.

– Làm market, trang trí, mời văn công: A. Cương, Dũng (cận).

– Chuẩn bị lễ viếng liệt sĩ (Đồ lễ, âm thanh, vệ binh, hoa, văn tế): A. Cương, Nguyễn Tuấn, A. Trần Tiến (chính trị), Hoàng Mạnh Hùng.

– Công tác tổ chức: Lê Quang Thanh.

– Tiếp nhận đóng góp quỹ năm 2023: Việt Anh, Dũng cận.

– Kiểm tra hội trường, đôn đốc thực hiện kế hoạch: Anh Tiến, A. Quế (Khí tượng), Trần Phi Hà, Hùng sư phó.

– Đặt cơm: Dũng (cận), Cương.

– Mời đại diện các chi hội: Anh Cương, Lê Quang Thanh.

– Mời giáo viên và cán bộ quản lý, thông báo cho hội viên: Các đồng chí phụ trách từng chuyên ngành.

                                                                    TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC

                                                                       Đại tá Vũ Danh Cương