Phi công Việt Nam biểu diễn SU 30MK2 như những nghệ nhân – Vietnamese pilot fly SU-30MK2 aerobatic

Nguồn: vnexpress , qpvn ,thanh niên media , đơn vị tác chiến điện tử(comcom)(đã xin)