Ngày 14/11/2020, Ban liên lạc Hội Học viên sĩ quan không quân khoá 1986-1989 đã tổ chức họp tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Phi Hà, trưởng Ban liên lạc, bàn và quyết nghị tổ chức buổi giao lưu gặp mặt truyền thống năm 2020 của chi hội miền Bắc sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 20/12/2020

HỘI HỌC VIÊN SQKQ KHÓA 1986-1989 BAN LIÊN LẠC NĂM 2020 Số:         /KH-BLL   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC GIAO LƯU GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG

CỦA HỘI HỌC VIÊN SĨ QUAN KHÔNG QUÂN KHÓA 1986 -1989 KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2020

Ngày 14/11/2020, Ban liên lạc Hội Học viên sĩ quan không quân khoá 1986-1989 đã tổ chức họp tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Phi Hà, trưởng Ban liên lạc, bàn và quyết nghị tổ chức buổi giao lưu gặp mặt truyền thống năm 2020 của chi hội miền Bắc. Cụ thể:

  I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: Chủ nhật, ngày 20/12/2020.

2. Địa điểm: Bảo tàng Quân chủng PK-KQ, đường Trường Chinh, Quận Thanh Xuân – Hà Nội.

3. Thành phần tham dự

– Các thầy giáo, cán bộ quản lý học viên các chuyên ngành;

– Toàn thể các hội viên khu vực miền Bắc cùng gia đình;

– Đại diện các chi hội: Đà Nẵng, Nha Trang, Tp. Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

1. Nội dung

– Tổ chức lễ dâng hương liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm của Quân chủng;

– Tổng kết hoạt động hội năm 2020 và bầu Ban liên lạc năm 2021;

– Chúc mừng khách mời, hội viên có bước phát triển mới trong công việc;

– Giao lưu giữa các khách mời, thầy giáo và cán bộ quản lý với hội viên của khóa cùng gia đình;

– Liên hoan gặp mặt tại nhà ăn bảo tàng.

2. Chương trình

TT Thời gian Nội dung, thành phần Địa điểm Người phụ trách
1 08h30 đến 09h30 Tiếp đón khách mời cùng hội viên và gia đình Bảo tàng PK-KQ Ban liên lạc
2 09h30 đến 10h00 Dâng hương liệt sĩ Nhà tưởng niệm QC Trưởng Ban liên lạc
3 10h00 đến 11h00 – Thông báo chương trình; – Văn nghệ chào mừng; – Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; – Trưởng Ban liên lạc tổng kết hoạt động của hội trong năm 2020; – Thảo luận; – Chúc mừng khách mời, hội viên – Bầu Ban liên lạc năm 2021; – Chụp ảnh kỷ niệm. Bảo tàng PK-KQ Trưởng Ban liên lạc
3 11h00 đến 13h00 Mời cơm thân mật đại biểu, khách mời; giao lưu văn nghệ. Nhà ăn Ban liên lạc

Thuốc lá điện tử chính hãng

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, KINH PHÍ, MỐC THỜI GIAN

1. Phân công nhiệm vụ

– Làm chương trình, kế hoạch: Anh Phi Hà, Quang Thanh, Cương;

– Làm ma két, trang trí: Anh Vũ Danh Cương;

– Chuẩn bị lễ viếng liệt sĩ: Cương, Trần Tiến, Việt Anh, Vũ Nam Thắng.

– Công tác tổ chức: Lê Quang Thanh.

– Tiếp nhận đóng góp quỹ: Việt Anh, Dũng (cận).

– Kiểm tra hội trường, đón khách: Anh Vân, anh Vinh, anh Tiến, Long, Dũng (gầy), Sơn, Vũ Việt Hà.

– Đặt cơm: Việt Anh, Dũng (cận).

– Mời đại diện các chi hội: Trần Phi Hà, Dũng cận.

– Mời giáo viên và cán bộ quản lý, thông báo cho hội viên: Các đồng chí phụ trách từng chuyên ngành.

2. Kinh phí

Kinh phí đóng góp quỹ: 500.000 đồng/hội viên.

Anh Đinh Xuân Thanh (lớp Tác chiến) ủng hộ 40 lít rượu.

Ngoài ra, Ban liên lạc rất mong nhận được sự ủng hộ, tài trợ cho hội của các đồng chí hội viên và gia đình với số lượng không hạn chế.

3. Mốc thời gian

Chốt quân số tham gia: Các đồng chí phụ trách từng chuyên ngành thông báo cho đồng chí Việt Anh trước 24g ngày 10/12/2020.

  TM. BAN LIÊN LẠC
TRƯỞNG BAN          
Thượng tá Trần Phi Hà