Ban Liên lạc Hội HVSQKQ 86-89 đã họp ngày 30/11/2015 và nhất trí thông qua  chương trình của cuộc gặp mặt truyền thống hàng năm như sau:
I. THÀNH PHẦN
– Toàn thể các đồng chí nguyên học viên SQKQ 86- 89 và Hội viên tự nguyện.
– Khách mời là nguyên Thủ trưởng Nhà trường, Cán bộ quản lý học viên, Giảng viên giai đoạn khóa học.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
Từ 09h00 đến 14h00 ngày20/12/2015
Hội trường A – Bảo tàng Phòng không – Không quân, 173C- Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

III.NỘI DUNG

1. Phần nghị sự
a.Tổng kết công tác Hội năm 2015(có Báo cáo riêng)
b. Đề ra phương hướng công tác Hội khóa 2016 (có thông báo riêng)
c. Bầu chọn Chủ tịch và Ban Liên lạc Hôi khóa mới.

Dự kiến Ban Liên lạc nhiệm kỳ 2016:
1. Chủ tịch: Đồng chí Vũ Quang Lớp MBĐC- 0913228681
2. Phó Chủ tịch:  Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Lớp Tác chiến (Bộ Tham mưu) – 0983286770
3. Phó Chủ tịch: Đồng chí Vũ Nam Thắng, Lớp Khí tượng (Bộ Tham mưu)   – 0912318645
4. Ban liên lạc:  Đồng chí Trần Văn Tiến, Chủ nhiệm chính trị Viện YHHK – 0983250463
5. Ban liên lạc:  Đồng chí Hoàng Thế Dũng, Lớp MBĐC – 0903211191
6. Ban liên lạc: Đồng chí Nguyễn Việt Anh, Lớp MBĐC –  0903412255
7. Ban liên lạc: Đồng chí Nguyễn Trọng Vân, Lớp Vô tuyến (Cty TT Miền Bắc) – 0989097238
8. Ban liên lạc: Đồng chí Nguyễn Tuấn, Lớp VKHK- 0932201223
9. Ban liên lạc: Đồng chí Lê Anh Dũng (Gầy) Lớp MBĐC (Cty Hương Giang)- 0903232628
10. Ban liên lạc: Đồng chí Trần Phi Hà, Lớp Vô tuyến (Bộ Tham mưu) – 0989642398
11. Ban liên lạc: Đồng chí Nguyễn Văn  Thắng Lớp MBĐC(Cục KT) – 0912785093
12. Ban liên lạc: Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Lớp Thiết bị HK – 0904074888- Đại diện BLL tại TP. Hồ Chí Minh.

2. Phần giao lưu
– Văn nghệ chào mừng; giao lưu văn nghệ.
– Chụp ảnh kỷ niệm.
– Dự tiệc thân mật.

3. Trách nhiệm đóng góp xây dựng Qũy Hội
Mỗi đồng chí đóng góp từ 500.000 đồng trở lên, hoan nghênh các đồng chí có khả năng đóng góp nhiều hơn xây dựng quỹ Hội.

4. Phân công tổ chức gặp mặt
– Tổ chức, chịu trách nhịệm chung: Đ/c Cương
– Đặt phòng, tiệc giao lưu, dàn nhạc, thanh toán: Đ/c Việt Anh
– Gửi Giấy mời tới Khách mời là nguyên Thủ trưởng Nhà trường, Cán bộ quản lý học viên, Giảng viên giai đoạn khóa học :
+ Thủ trưởng Nhà trường: Đ/c Thanh chủ trì
+ Tham mưu: Đ/c Thanh chủ trì
+ Chính trị: Đ/c Tiến chủ trì.
+ Kỹ thuật: Đ/c Việt Anh chủ trì
(Nhận giấy mời:11/12 chuyển xong trước 16/12/2015.  Các đồng chí tự chọn hội viên cùng thực hiện.)
– Dẫn chương trình: Đ/c Thế Dũng.

*Thông báo này thay cho giấy mời, đề nghị các đồng chí thông tin tới các đồng chí khác trong Hội
Với tinh thần người lính;
Với tấm lòng  đồng đội;
Kính mời các đồng chí đến dự đông đủ và đúng giờ.
Trân trọng!

TM. BAN LIÊN LẠC
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Vũ Danh Cương