Ban liên lạc hội khoá khu vực miền Bắc chính thức thông báo lịch gặp mặt thường niên năm 2020:

Địa điểm: Bảo tàng PK-KQ, đường Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thời gian: Từ 8 giờ 30 ngày chủ nhật, 20/12/2020.

Ngày 13/12/2020, Ban liên lạc hội khoá khu vực miền Bắc đã tổ chức họp, chốt lại các vấn đề cho buổi gặp mặt thường niên năm 2020 như sau:

1. Địa điểm, thời gian, thành phần

– Địa điểm: Bảo tàng PK-KQ, đường Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

– Thời gian: Từ 8 giờ 30 ngày chủ nhật, 20/12/2020.

– Thành phần tham gia: Hội viên và gia đình, các thầy giáo, cán bộ quản lý học viên đang sinh sống tại Hà Nội. (Do dịch Covid-19 nên năm nay không mời đại diện các chi hội ở 3 khu vực như mọi năm).

2. Chương trình

TT Nội dung Thời gian Địa điểm Người phụ trách
01 Đón khách và hội viên Từ 8h45 Bảo tàng PK-KQ Ban tổ chức
02 Viếng Liệt sĩ của Quân chủng PK-KQ 09h15 đến 09h50 Đài tưởng niệm của Quân chủng Trưởng BLL
03 Ổn định tổ chức 09h50 đến 10h00 Bảo tàng PK-KQ Lê Quang Thanh
04 Văn nghệ chào mừng 10h00 đến 10h20 Đội văn nghệ
05 Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 10h20 đến 10h30 Lê Quang Thanh
06 Trưởng BLL đọc báo cáo công tác hội năm 2020 10h30 đến 10h40 Trần Phi Hà
07 Xin ý kiến chỉnh sửa, bổ sung Quy chế hoạt động 10h40 đến 10h50 Lê Quang Thanh
08 Đại diện thầy giáo, cán bộ quản lý phát biểu 10h50 đến 10h55 Anh Toản, CTV c31-d3
09 Đại diện hội viên phát biểu 10h55 đến 11h00 đ/c Tiến, lớp VKHK
10 Tặng hoa các hội viên và khách mời 11h00 đến 11h10 Trưởng BLL
11 Bầu cử BLL năm 2021 11h10 đến 11h20 Ban tổ chức
12 BLL mới ra mắt, đề xuất một số hoạt động chủ yếu của năm 2021 11h20 đến 11h30 BLL và Trưởng BLL năm 2021
13 Chụp ảnh lưu niệm 11h30 đến 11h40 Toàn thể hội viên và khách mời
14 Liên hoan gặp mặt 11h40 đến 13h15

3. Đề nghị: Các đồng chí phụ trách các chuyên ngành mời các thầy giáo, cán bộ quản lý của chuyên ngành mình và thông báo cho các hội viên cùng lớp.

                                                   TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC NĂM 2020

                                                           Thượng tá Trần Phi Hà