KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM TỐT NGHIỆP CỦA HỘI HỌC VIÊN SĨ QUAN KHÔNG QUÂN KHÓA 1986 -1989 (1989 – 2019)

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ; tri ân cán bộ lãnh đạo, chỉ huy; các thầy, cô giáo; cán bộ quản lý học viên của nhà trường; gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống, học tập, công tác cũng như quá trình phấn đấu và trưởng thành giữa học viên các chuyên ngành không quân.

2. Yêu cầu

Trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối.

           II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: 1/2 ngày; thứ bảy, ngày 20/7/2019.

2. Địa điểm: Trường Sĩ quan Không quân (Nha Trang – Khánh Hòa).

3. Thành phần tham dự

3.1. Đại biểu Trường Sĩ quan Không quân

– Ban Giám hiệu nhà trường;

– Các đồng chí nguyên Hiệu trưởng, nguyên Chính ủy các thời kỳ, từ sau năm 1989 đến nay, hiện đang sinh sống tại Nha Trang.

– Đại diện thủ trưởng các phòng: Tham mưu, Chính trị, Huấn luyện bay, Đào tạo, Hậu Cần, Kỹ thuật, Khoa học quân sự;

– Đại diện thủ trưởng các khoa: Chỉ huy – Tham mưu; Máy bay – Động cơ; Thiết bị hàng không; Vũ khí hàng không; Vô tuyến điện tử; Khoa học xã hội; Cơ bản; Kỹ thuật cơ sở; Quân sự – thể thao; Ngoại ngữ; TT Huấn luyện thực hành;

– Thủ trưởng các trung đoàn 910, 915, 920;

– Đại diện thủ trưởng các tiểu đoàn 1, 2, 3; tiểu đoàn Huấn luyện và các ban trực thuộc nhà trường;

– Học viên đang học tập tại Nhà trường (số lượng do Nhà trường xác định).

3.2 Đại biểu thời kỳ 1986-1989

Thủ trưởng Ban Giám hiệu; các thầy, cô giáo và cán bộ quản lý học viên.

3.3. Đoàn học viên sĩ quan không quân khóa 1986-1989 và gia đình

3.4. Trang phục

Các đồng chí là quân nhân mặc tiểu lễ phục mùa Hè, các hội viên còn lại mặc trang phục lịch sự. Tất cả đeo huy hiệu 30 năm tốt nghiệp.

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM

1. Nội dung

– Tổ chức lễ dâng hương tại Nhà tưởng niệm của nhà trường;

– Thăm các khoa, Trung tâm Huấn luyện thực hành;

– Lễ mít tinh; giao lưu giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy nhà trường, các thầy, cô giáo và cán bộ quản lý với học viên của khóa tại hội trường lớn;

– Liên hoan gặp mặt tại nhà ăn hiệu bộ.

– Thành phần tham gia: Toàn thể đại biểu, khách mời và hội viên của khóa cùng gia đình.

2. Chương trình Lễ kỷ niệm (Có văn bản kèm theo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban liên lạc Khóa 1986 – 1989 cử người phối hợp với các cơ quan liên quan của Nhà trường để tổ chức triển khai thực hiện các công việc theo đúng nội dung chương trình và thời gian đã được Thủ trưởng Nhà trường phê duyệt.

V. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm do Hội học viên sĩ quan không quân Khóa 1986 – 1989 bảo đảm toàn bộ.

  TM. BAN LIÊN LẠC TRƯỞNG BAN          Đại tá Đinh Xuân Thanh

Thời gian tổ chức

Chương trình buổi lễ chính thức là 120 phút, bắt đầu từ 09h00 đến 11h00 thứ Bảy, ngày 20/7/2019.

2. Nội dung chương trình

TT Thời gian Nội dung, thành phần Địa điểm Người phụ trách
1 07h30 đến 08h00 Tập trung hội viên và gia đình Sân Nhà truyền thống Ban liên lạc
2 08h00 đến 08h10 Ban liên lạc chào Ban Giám hiệu nhà trường Phòng khách BGH Trưởng Ban liên lạc
3 08h10 đến 08h30 Tổ chức Lễ dâng hương; thăm phòng truyền thống, thăm các khoa. Nhà tưởng niệm Trường SQKQ Trưởng Ban liên lạc và đ/c Cương
4 08h30 đến 09h00 – Đón khách; – Xem phim tư liệu của nhà trường; – Thông báo chương trình buổi lễ; – Văn nghệ chào mừng. Hội trường lớn Đ/c: Đăng, Hải, Dũng, Ngọc, Liên, Công; Tứ và MC
5 09h00 đến 09h30 – Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; – Đọc diễn văn lễ kỷ niệm; – Phát biểu của thủ trưởng nhà trường; – Tri ân các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục; – Tặng quà cho BLL Hội tình nghĩa nhà trường. Hội trường lớn Trưởng Ban liên lạc và đ/c Tứ
6 09h30 đến 11h00 – Xem clip hoạt động của khóa; – Giao lưu giữa học viên với thủ trưởng nhà trường các thời kỳ và giáo viên, cán bộ quản lý học viên. – Kết thúc lễ mít tinh; – Chụp ảnh kỷ niệm; Hội trường lớn Trưởng Ban liên lạc và MC
7 11h00 đến 13h00 Mời cơm thân mật đại biểu, khách mời; giao lưu văn nghệ Nhà ăn Ban liên lạc