Binh chủng ra-đa là một bộ phận hợp thành của Quân chủng PK-KQ. 55 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ra đa đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc thân yêu.
Đồng hành với cánh sóng ra đa, không thể thiếu vai trò quan trọng của lực lượng bảo đảm kỹ thuật ngành Ra đa.
Chúng tôi có mặt tại Phòng Ra đa (Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ) vào một sớm đầu Xuân 2014. Thượng tá, Trưởng Phòng Trần Quốc Việt hồ hởi bày tỏ: Nói đến Ra đa ta thường nghĩ ngay đến sự thầm lặng. Nhiệm vụ của họ thường không có mùa, ngày cũng như đêm, chế độ canh trực luôn duy trì nghiêm ngặt. Đồng hành với cánh sóng ra đa, những người làm công tác bảo đảm kỹ thuật còn thầm lặng hơn, cũng bám máy, bám đài, lên rừng, xuống biển. Ở đâu có cánh sóng ra đa, ở đó có đội ngũ cán bộ kỹ thuật hiện diện…
Chỉ tính riêng Phòng ra đa, quân số 10 người nhưng phải quản lý 16 chủng loại đài, trong đó có nhiều loại khí tài mới. Các thành viên của Phòng ngoài chức năng chỉ đạo còn phải trực tiếp sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật cho các loại khí tài mới mà các nhà máy chưa có dây chuyền sửa chữa và chưa kịp tiếp cận. Thêm vào đó, cường độ mở máy ra đa rất cao, đòi hỏi các đài ra đa phải luôn ở trong tình trạng kỹ thuật tốt nhất, đảm bảo nhiệm vụ chiến đấu được thực hiện 365 ngày/năm và 24 giờ/ngày.

 Cán bộ, chiến sĩ chuyên ngành ra đa của Quân chủng PK-KQ thực hành bảo quản trang bị khí tài .

Tìm hiểu sâu hơn chúng tôi được biết: Cùng với được trên đầu tư mua sắm nhiều loại đài mới, cho triển khai thực hiện các chương trình, dự án cải tiến VKTBKT, những năm gần đây, ngành ra đa cũng đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Riêng Phòng Ra đa có 100% cán bộ được đào tạo cơ bản tại các trường đại học chính quy trong và ngoài nước, 50% cán bộ có trình độ thạc sĩ. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành đã tích cực tìm tòi, tiếp cận, nắm bắt tình hình phát triển của khoa học và công nghệ, làm tham mưu hiệu quả cho Chủ nhiệm kỹ thuật Quân chủng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng trong việc mua sắm ra đa phục vụ nhiệm vụ quản lý vùng trời, chỉ thị hỏa lực và dẫn đường cho Không quân ta. Bên cạnh việc duy trì nghiêm các nền nếp công tác kỹ thuật, ngành còn thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của hàng trăm đài ra đa, kịp thời chỉ đạo đơn vị khắc phục, sửa chữa các hỏng hóc phát sinh, bảo đảm cho các đài ra đa luôn ở trong tình trạng kỹ thuật tốt nhất, không để Tổ quốc bị bất ngờ trong mọi tình huống.
Đặc biệt, những năm gần đây, cùng với Nhà máy Z119 và các cơ quan liên quan, ngành ra đa đang chủ trì Dự án “Đầu tư cải tiến đài ra đa P-18” với mức chuyển giao 100% công nghệ thiết kế và chế tạo. Dự án hoàn thành, Nhà máy Z119 có thể sản xuất tất cả các chi tiết của 1 đài ra đa sóng mét; giúp Quân chủng giải quyết đáng kể bài toán bảo đảm trang bị cho hệ thống ra đa trong nhiệm vụ canh trực và chỉ thị, dẫn đường. Qua đó, đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trình độ cao, đáp ứng được yêu cầu đảm bảo kỹ thuật ra đa trong điều kiện mới. Hiện tại, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ ngày càng cao, ngành ra đa đang tích cực giám sát một số chương trình cải tiến và sản xuất khí tài ra đa.
Đúng như Đại tá Võ Tá Quế, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng đã khẳng định: Lực lượng kỹ thuật nói chung và đội ngũ cán bộ kỹ thuật ngành ra đa nói riêng đã góp phần quan trọng vào việc khai thác, làm chủ VKTBKT hiện đại. Không chỉ làm tốt công tác bảo dưỡng, khắc phục những hỏng hóc phát sinh, đội ngũ cán bộ kỹ thuật của ngành còn là những nhân tố tích cực trong việc ứng dụng thành tựu khoa học-công nghệ mới vào bảo đảm kỹ thuật cho trang bị, khí tài; đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và SSCĐ của Quân chủng trong tình hình mới.

Theo: QĐND