Kính gửi: Các đồng chí hội viên Hội học viên SQKQ khóa 1986-1989

BLL chung của Hội học viên SQKQ khóa 1986-1989 xin thông báo;

Sau Lễ Kỷ niệm 30 năm tốt nghiệp của Khóa (7/2019), Hội của chúng ta có một khoản tiền do các hội viên đóng góp và tài trợ; được sự nhất trí của BLL các chi hội trong cả nước, BLL Hội đã sử dụng số tiền này vào việc thăm hỏi, phúng viếng người thân của các hội viên của cả ba miền, trong suốt hơn 3 năm vừa rồi. Đến nay, việc chi tiêu đã được thực hiện theo đúng quy chế của Hội; tuy nhiên, do chỉ có chi mà không có thu nên phần tiền này đã gần hết, dẫn đến khó khăn cho BLL Hội trong việc tiếp tục duy trì hoạt động tình cảm có ý nghĩa này.

Cũng theo đó, sau buổi họp BLL Chi hội miền Bắc vào ngày 11/12/2022, các thành viên BLL đã thống nhất, bắt đầu từ năm 2023, các đồng chí hội viên trong cả nước tham gia sinh hoạt Hội sẽ tham gia đóng góp quỹ Hội hàng năm, với số tiền là 200.000 đồng một người/ một năm. Do các hội viên đại đa số gia đình cha mẹ ở ngoài miền Bắc, nên hoạt động này chi hội miền Bắc chủ trì. Các hội viên khu vực miền Bắc sẽ đóng quỹ hội vào buổi gặp mặt truyền thống hàng năm. Các bạn hội viên các khu vực: Đà Nẵng, Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh sẽ đóng quỹ cho người phụ trách BLL, sau đó chuyển cho anh Dũng (cận) để nhập vào quỹ chi tiêu chung của Hội.
Tiền đóng góp quỹ hội này chỉ sử dụng cho hoạt động chung của Hội trong cả nước, được chi tiêu theo quy chế của Hội. Còn các khoản khác, từng chi hội của các khu vực tự xác định mức thu để tổ chức hoạt động.
T/M BAN LIÊN LẠC HỘI

                          Đại tá 
                        Vũ Danh Cương