Tiến tới Lễ kỉ niệm 30 năm ngày ra trường của các học viên SQKQ khóa 1986 – 1989, mời các đồng chí cùng nhìn lại một số hình ảnh ghi dấu kỉ niệm của buổi lễ kỉ niệm 25 năm ngày ấy.