Danh sách Hội viên Hội Học viên Sỹ quan Không quân khóa 86-89
STT Họ Tên Số Điện thoại Ghi chú Công việc hiện nay
1 Nguyễn Việt Anh 0903412255 Ban Liên lạc
2 Nguyễn Phi Anh 0988839668 E916
3 Trần Anh 0913281209
4 Vũ Hoài Bắc 0912217864 F371
5 Đặng Quang Bình 0903432709
6 Tạ Hồng Cảnh 01694686198
7 Nguyễn Văn Chanh 01678695792
8 La Văn Chiến 0915097367
9 Vũ Danh Cương 0983756315 Ban Liên lạc Phó GĐ Bảo tàng Không quân
10 Nguyễn Mạnh Cường 0983327477
11 Nguyễn Anh Cường (Tém) 0912462070
12 Nguyễn Bình Đông 0903407119 Phó CT Hội Tập đoàn Viễn Đông
13 Hà Trung Dũng 0902232628
14 Bùi Việt Dũng 0903432424 Dịch vụ mặt đất – SB Nội Bài
15 Lê Anh Dũng 0903232628
16 Hoàng Anh Dũng 0913300886
17 Hoàng Thế Dũng ( Cận) 0903211191 Ban Liên lạc Tập Đoàn Viễn Đông
18 Trần Mạnh Dương 0912238639
19 Trần Phi 0989642398 QC PKKQ
20 Vũ Việt 0983387168
21 Nguyễn Quang Hải 0913588237
22 Mai Hữu Hiền 0984508718
23 Trần Hùng 01687007147
24 Hoàng Mạnh Hùng 0983286770
25 Vũ Quốc Hùng 0912522151 Tập đoàn Viễn Đông
26 Bùi Xuân Hưng 0984992265
27 Đỗ Hải Hưng 0913004652
28 Lê Thanh Hùng (Rọ) 0913222555 Vinaphone
29 Nguyễn Văn Hưởng 0913544662 Trường TC PKKQ
30 Hoàng Tuấn Minh 0985768668 Ban Liên lạc Cty CP Nam Minh Hoàng
31 Nguyễn Quang Minh 01654352527
32 Phạm Thành Phong 0984193111
33 Nguyễn Tuấn Phong (Pilot) 0913222789
34 Đào Xuân Phương 0905743470
35 Quang 0913228681 Ban Liên lạc
36 Nguyễn Xuân Quang 0904403888
37 Lê Văn Quế 0983958033
38 Trần Sơn 0989067862
39 Hoàng Liên Sơn 0912115331
40 Nguyễn Văn Thắng 0912785093
41 Vũ Nam Thắng 0912318645 Khí tượng QC PKKQ
42 Nguyễn Văn Thắng 0904266540 QC PKKQ
43 Lê Minh Thắng 0916838689
44 Lê Quang Thanh 0986316969
45 Đinh Xuân Thanh 0985117576
46 Nguyễn Công Thành 01659702000
47 Nguyễn Văn Thể 0903414947
48 Nguyễn Trường Thọ 0903451969
49 Cao Đức Thọ 0989129268 E916
50 Nguyễn Ngọc Tiến 0933757787 Khí tượng QC PKKQ
51 Trần Tiến 0983250463 Chủ nhiệm CT Viện Y học Hàng Không
52 Đỗ Quốc Trung 01243677727
53 Lê Ngọc 0913392503
54 Nguyễn Tuấn 0982313570 Chủ tịch Hội Phó Chánh VP – Quân Chủng PKKQ
55 Đào Anh Tuấn 0913211909 Cty Xuyên Việt Hỏa Xa
56 Nguyễn Văn Tuấn 0915221554 E918
57 Nguyễn Anh Tuấn 0913718099
58 Đỗ Anh Tuấn ( Đốm) 0904074888 Phó CT Hội
59 Nguyễn Trọng Vân 0989097238 Công ty Bay
60 Trần Quang Vinh 0912636727 F 371
61 Phạm Tiến Vinh 0904061526 QC PKKQ
62 Lê Quang Vinh (DEP) 0913350360 DN Tư nhân Vinh Thảo