Tổng kết quỹ kỷ niệm 25 năm

TỔNG KẾT QUỸ TỔ CHỨC GIAO LƯU GẶP MẶT TRƯỜNG SQKQ VỚI HỘI HỌC VIÊN SĨ QUAN KHÓA 1986 -1989  THÁNG 7 - NĂM 2014 21

Tổng kết hoạt động 25 năm

TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC GIAO LƯU GẶP MẶT TRƯỜNG SQKQ VỚI HỘI HỌC VIÊN SĨ QUAN KHÓA 1986 -1989  THÁNG 7 - NĂM 2014 Sau một thời gian xây dựng...

Danh sách hội viên đóng góp tham gia chương trình

Danh sách Hội viên Hội Học viên Sỹ quan Không quân khóa 86-89 đóng góp tham gia Chương trình Danh sách Hội viên đóng quỹ (tính đến ngày 17 - 07 - 2014)   Thống báo số tài khoản...

Giấy mời tới dự chương trình giao lưu

Mẫu Giấy mời tới dự chương trình giao lưu của trường sĩ quan không quân với Hội sĩ quan không quân 1986 - 1989

Danh sách hội viên đóng góp tham gia chương trình

Danh sách Hội viên Hội Học viên Sỹ quan Không quân khóa 86-89 đóng góp tham gia Chương trình Danh sách Hội viên đóng quỹ (tính đến ngày 17 - 07 - 2014) Thống báo...

Dự trù kinh phí tổ chức chương trình giao lưu

Dự trù kinh phí tổ chức chương trình giao lưu giữa trường Sỹ Quan Không Quân với  Đoàn học viên Sỹ quan Không Quân khóa 86-89 1.Ngày tổ chức: 26/7/2014 - Địa điểm: trường SQKQ TP...

Dự trù kinh phí di chuyển cho đoàn Hà Nội

Dự trù kinh phí đi bằng ô tô: Hành trình Hà Nội – Quảng Bình - Đà Nẵng – Nha Trang –Quảng Bình  – Hà Nội Dự trù kinh phí khởi hành bằng ô tô Hành trình...

Chương trình giao lưu với Trường Sỹ quan

Giao lưu giữa Trường Sỹ quan Không quân với Đoàn học viên Sỹ quan Không quân Khóa 1986 – 1989 nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập CHƯƠNG TRÌNH  Giao lưu giữa Trường Sỹ...

HÌNH ẢNH - VIDEO