Tổ chức hành quân về thăm Trường Sỹ quan Không quân của Hội học viên Sỹ quan Không quân Khóa 1986 – 1989

 22