Báo cáo tài chính hội năm 2015

Báo cáo tài chính hội sĩ quan không quân khóa 86 - 89 năm 2015 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỘI 2015

GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG HỘI HỌC VIÊN SQKQ KHÓA 86-89

GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG HỘI HỌC VIÊN SĨ QUAN KHÔNG QUÂN KHÓA 1986-1989 KHU VỰC MIỀN BẮC Nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2015) ,   26...

Thông báo Tổ chức gặp mặt Hội nhân dịp 22/12

Ban Liên lạc Hội HVSQKQ 86-89 đã họp ngày 30/11/2015 và nhất trí thông qua  chương trình của cuộc gặp mặt truyền thống hàng năm như sau: I. THÀNH PHẦN - Toàn thể các đồng chí...

Chúc mừng năm mới 2015

Hội học viên sĩ quan không quân khóa 1986-1989 Chúc mừng năm mới 2015

Báo cáo tài chính Hội năm 2014

Báo cáo tài chính Hội học viên sĩ quan không quân khóa 1986-1989 năm 2014

Chương trình: Lễ Kỷ niệm 25 năm ngày ra trường

Chương trình: Lễ Kỷ niệm 25 năm ngày ra trường. Hội Học viên SQKQ khóa 1986-1989 Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội năm 2014 và nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân...

LỜI CẢM ƠN

Ban Tổ chức buổi giao lưu gặp mặt lễ kỷ niệm 25 năm tốt nghiệp của khóa học viên SQKQ khóa 1986 - 1989 xin chân thành cảm ơn. - Đảng ủy, Thủ trưởng Ban...

Nội dung chương trình hành quân

Tổ chức hành quân về thăm Trường Sỹ quan Không quân của Hội học viên Sỹ quan Không quân Khóa 1986 - 1989  22

HÌNH ẢNH - VIDEO