Danh sách hội viên đóng góp tham gia chương trình

Danh sách Hội viên Hội Học viên Sỹ quan Không quân khóa 86-89 đóng góp tham gia Chương trình Danh sách Hội viên đóng quỹ (tính đến ngày 17 - 07 - 2014) Thống báo...

Kế hoạch tổ chức hành quân về thăm Trường Sỹ quan Không quân

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội học viên Sỹ quan Không quân khóa 1986 - 1989 DỰ THẢO KẾ HOẠCH Tổ chức hành quân về thăm Trường Sỹ quan Không quân của Hội...

Báo cáo tài chính hội năm 2017

Ban tài chính của Hội Sĩ Quan Không Quân cập nhật báo cáo tài chính năm 2017 của Hội gồm: Báo cáo tổng hợp - Báo cáo Thu - Báo cáo Chi. Tham khảo...

Thông báo: Gặp mặt truyền thống năm 2016

THÔNG BÁO: Gặp mặt truyền thống Hội học viên sĩ quan Không quân khóa 86-89 nhân dịp ngày Quốc phòng toàn dân 22-12 Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội năm 2016, căn cứ vào kết...

Thông báo Họp ban liên lac nhiệm kỳ 2016

Hội HVSQ Không quân khoá 86-89. Thông báo Họp ban liên lac nhiệm kỳ 2016 THÔNG BÁO HỌP BAN LIÊN LẠC NHIỆM KỲ 2016 Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội HVSQ Không quân khoá 86-89; Căn...

Danh sách hội viên đóng góp tham gia chương trình

Danh sách Hội viên Hội Học viên Sỹ quan Không quân khóa 86-89 đóng góp tham gia Chương trình Danh sách Hội viên đóng quỹ (tính đến ngày 17 - 07 - 2014)   Thống báo số tài khoản...

SỬ DỤNG QUỸ HỘI TẠI CHI HỘI HÀ NỘI

Quỹ của chi hội Hà Nội được sử dụng thống nhất theo quy chế hoạt động của Hội, được thông qua Ban liên lạc khi có yêu cầu; được ghi chép, kiểm tra và...

Dự trù kinh phí di chuyển cho đoàn Hà Nội

Dự trù kinh phí đi bằng ô tô: Hành trình Hà Nội – Quảng Bình - Đà Nẵng – Nha Trang –Quảng Bình  – Hà Nội Dự trù kinh phí khởi hành bằng ô tô Hành trình...

HÌNH ẢNH - VIDEO