Thông báo chương trình giao lưu, gặp gỡ nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày vào trường
CHƯƠNG TRÌNH
HỌP MẶT KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY VÀO TRƯỜNG

Căn cứ vào kết quả Hội nghị Ban Liên lạc hội, nhiệm kỳ 2016, họp vào ngày 13 tháng 8 năm 2016. Ban Liên lạc hội, khu vực miền Bắc xin thông báo chương trình giao lưu, gặp gỡ nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày vào trường (20/8/1986-20/8/2016) của Hội học viên SQKQ Khoá 1986-1989 như sau:

1. Chương trình tổ chức:
– Tập trung Ban Tổ chức: 08g30;
– Đón khách: 09g00;
– Viếng liệt sĩ của Quân chủng: 09g40;
– Chuẩn bị lễ, văn nghệ chào mừng: 10g00;
– Khai mạc, giới thiệu đại biểu: (05p): 10g15;
– Giới thiệu các lớp trong khoá (15p);
– Mặc niệm các bạn đã mất;
– Chủ tịch hội đọc diễn văn (10p);
– Đại diện giáo viên phát biểu (05p);
– Đại diện cán bộ quản lý học viên phát biểu (05p);
– Đại diện chị em phát biểu (05p);
– Thông báo quỹ chia sẻ, giúp đỡ đồng đội (05p);
– Đại diện học viên các khoá liền kề phát biểu (05p);
– Đại diện các chi hội phía Nam phát biểu (05p);
– Hội viên phát biểu cảm tưởng (10p);
– Liên hoan gặp gỡ: từ 11g20 đến 13g00.

2. Phân công nhiệm vụ:
– Mời và đón thày Trần Thông Hào và Trịnh Thắng: Nguyễn Trọng Vân, Vũ Việt Hà, Đinh Xuân Thanh;
– Chuẩn bị hội trường, khánh tiết, đồ lễ, diễn văn, lời điếu: Vũ Danh Cương, Lê Quang Thanh;
– Lễ tân: Trần Tiến (Trưởng ban), Nguyễn Anh Tuấn, Lê Anh Dũng, Trần Phi Hà, Hoàng Mạnh Hùng;
– Thu kinh phí: Hoàng Thế Dũng, Nguyễn Việt Anh;
– Hậu cần: Vũ Nam Thắng, Trần Văn Hùng;
3. Trang phục: Các đ/c đang trong quân đội mặc quân phục thường dùng, các đ/c khác mặc đẹp, lịch sự. Tất cả đều đeo huy hiệu hội
4. Kinh phí dự kiến: 500.000đ/một hội viên.

TM BAN LIÊN LẠC
Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2016
( đã ký)
VŨ QUANG