THÔNG BÁO: Gặp mặt truyền thống Hội học viên sĩ quan Không quân khóa 86-89 nhân dịp ngày Quốc phòng toàn dân 22-12

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội năm 2016, căn cứ vào kết quả Hội nghị Ban Liên lạc hội – nhiệm kỳ 2016, ngày 29 tháng 11 năm 2016. Ban Liên lạc hội, khu vực miền Bắc xin thông báo chương trình giao lưu, gặp gỡ thường niên nhân ngày Quốc phòng toàn dân 22-12 của Hội học viên SQKQ Khoá 1986-1989 như sau:

1. Địa điểm: Viện Y học Hàng không, số 225 đường Trường Chinh – Quận Thanh Xuân – Hà Nội.
2. Thời gian: 09 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2016.
3. Thành phần tham dự:
– Toàn thể hội viên khu vực miền Bắc và gia đình;
– Các thày cô giáo, cán bộ quản lý học viên của khoá học ( khu vực Hà Nội)
– Các khách mời là học viên các khóa trên và khoá dưới. Nhân sự cụ thể do các lớp chuyên ngành tự xác định và báo về BLL trước ngày 10/12/2016.
– Đại diện BLL các Chi hội miền Trung, miền Nam.
4. Chương trình tổ chức:
– Từ 09g00 đến 09g30: Đón tiếp đại biểu và hội viên;
– Từ 09g30 đến 10g00: Viếng các liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ của Quân chủng;
– Từ 10g10 đến 10g15: Ổn định tổ chức.
– Từ 10g15 đến 11g00: Mít tinh kỷ niệm; BLL 2016 đọc báo cáo hoạt động trong năm 2016. Bầu BLL nhiệm kỳ 2017
– Từ 11g 05 đến 12g45: Liên hoan gặp mặt.
5. Kinh phí đóng góp: Mỗi hội viên dự kiến đóng góp 500.000đ.
Ban tổ chức nhiệt liệt hoan nghênh sự đóng góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức về tinh thần, nhân lực và tài chính để cho buổi Lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp.

THAY MẶT BAN LIÊN LẠC HỘI
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
 

Vũ Quang