Hội học viên sĩ quan không quân họp ban liên lạc nhiệm kỳ 2016
HỘI HỌC VIÊN SI QUAN KHÔNG QUÂN KHOÁ 86-89
BAN LIÊN LẠC NĂM 2016

Ngày 03/4/2016, BLL nhiệm kỳ 2016 đã tổ chức họp theo Thông báo mời họp của Chủ tịch hội. Cuộc họp đã bàn và thống nhất một số nội dung sau:

1. Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày vào trường (8/1986-8/2016):
Do điều kiện tổ chức tập trung toàn quốc gặp khó khăn về thời gian, địa điểm, kinh phí, nên các Chi hội tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Thành phố Hồ Chí Minh chủ động tự lên kế hoạch tổ chức theo đầu mối Ban liên lạc của các chi hội.
Khu vực miền Bắc dự kiến tổ chức Lễ kỷ niệm như sau:
– Thời gian, địa điểm: Lễ kỷ niệm được tổ chức tại Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau), vào ngày thứ bảy – 20/8/2016.
– Thành phần tham gia: Các hội viên của khoá và gia đình; Thủ trưởng và nguyên Thủ trưởng nhà trường; các thày, cô giáo, cán bộ quản lý học viên; đại diện 3 chi hội; đại diện học viên các chuyên ngành 2 khoá 1985-1988 và 1987-1990.
– Tổ chức thực hiện:
+ Chủ tịch hội thành lập Ban tổ chức, lên kế hoạch, xây dựng kịch bản chương trình; dự kiến kinh phí và hoạt động truyền thông.
+ Các đ/c Uỷ viên BLL có trách nhiệm thông báo đến các hội viên theo chuyên ngành (lớp) học của mình. Lên danh sách, tổng hợp quân số tham gia báo cáo BLL (qua đ/c Vũ Quang và đ/c Hoàng Thế Dũng).
+ Các hội viên nhận được thông báo chủ động sắp xếp kế hoạch của cá nhân, thông tin số lượng tham gia cho Ban tổ chức (trước ngày 30/4/2016).
2. Dự kiến hội phí năm 2016:
Hội phí sinh hoạt có thể được thu 1 lần hoặc thu theo tháng, quý; Mỗi tháng là 100.000đ.( Mức kinh phí như trên là do năm 2016 sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày nhập trường và có khách mời cùng gia đình các hội viên. Các đ/c Uỷ viên BLL thống nhất cách thu hội phí trong nhóm của mình phụ trách (theo từng đầu lớp, chuyên ngành), tổ chức thu và nộp về BLL qua đ/c Việt Anh (lớp MBĐC).

3. Về việc thăm hỏi, viếng tang cá nhân và gia đình các hội viên:
Các đ/c Uỷ viên BLL phụ trách các nhóm báo Chủ tịch hội; lên kế hoạch thăm, viếng, thông báo cho các hội viên của nhóm mình và những hội viên có liên quan, đại diện cho Hội tổ chức thăm, viếng. Các hội viên khi nhận được thông báo chủ động sắp xếp công việc để tham gia và có thông tin phản hồi kịp thời với người thông báo.

Năm 2016 là năm diễn ra sự kiện lớn của Hội- Kỷ niệm 30 năm ngày vào trường; Do đó, BLL rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt thành và trách nhiệm của toàn thể các hội viên, để phong trào Hội của chúng ta ngày càng lớn mạnh và có chiều sâu. BLL rất mong nhận được sự đóng góp và ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần của các hội viên, sự ủng hộ của các đồng chí sẽ là nguồn lực và sự động viên lớn đối với Hội, để Lễ kỷ niệm và các hoạt động của Hội chúng ta diễn ra thành công.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí!