Chương 3: Công tác kiểm tra, khen thưởng và kỷ luật + Chương 4: Tài chính của Hội
Chương 3: Công tác kiểm tra, khen thưởng và kỷ luật

Điều 12: Kiểm tra
Ban kiểm tra của được lập từ Hội đến các chi hội do Ban liên lạc cùng cấp hiệp thương bầu ra; cơ cấu và số lượng uỷ viên do Ban liên lạc đề xuất và được hội nghị thường niên thông qua. Nhiệm kỳ của Ban kiểm tra theo nhiệm kỳ của Ban liên lạc cùng cấp.
Nhiệm vụ của Ban kiểm tra:
– Kiểm tra cán bộ, hội viên, uỷ viên Ban liên lạc và tổ chức Hội cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm Quy chế hoạt động của Hội;
– Kiểm tra công tác tài chính của Hội, việc sử dụng các nguồn quỹ khác của các chi hội trực thuộc Ban liên lạc cùng cấp và cấp dưới;
– Tham mưu cho Ban liên lạc cùng cấp về công tác khen thưởng, kỷ luật và kiểm tra việc thi hành của tổ chức Hội cấp dưới.
Điều 13: Khen thưởng và kỷ luật
– Cán bộ, hội viên các cấp Hội và những người có công đóng góp, tuyên truyền trong công tác xây dựng Hội, những cá nhân và tập thể được phong tặng các danh hiệu khen thưởng của Nhà nước đều được xem xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng.
– Cán bộ, hội viên, các cấp vi phạm Quy chế Hội, làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển và uy tín của Hội thì bị xem xét kỷ luật dưới các hình thức sau:
+ Đối với cán bộ, hội viên: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ ra khỏi Hội;
+ Đối với các cấp Hội: Khiển trách, cảnh cáo, giải thể.

Chương 4: Tài chính của Hội

Điều 14: Tài chính của Hội
Khoản thu gồm các nguồn sau:
– Hội phí do hội viên đóng góp;
– Các khoản tài trợ hợp pháp do các cá nhân và tập thể trong và ngoài Hội ủng hộ;
– Các khoản thu hợp pháp khác.
Khoản chi gồm:
– Các hoạt động của Hội;
– Giúp đỡ các hội viên khi gia đình gặp chuyện không may như: thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn …
– Thăm hỏi, động viên các hội viên và gia đình hội viên khi ốm đau, tai nạn. Phúng điếu, chia buồn với gia đình các hội viên, hội viên danh dự khi có việc tang; mừng đám cưới, mừng thi đỗ đại học và đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh Giỏi từ cấp Tỉnh (TP) con đẻ, con nuôi hợp pháp các hội viên.
– Chúc mừng và tặng quà các hội viên, hội viên danh dự trong các dịp được thăng chức, quân hàm, trong lễ bảo vệ học hàm, học vị, được nhận các Danh hiệu vinh dự của Nhà nước; mừng ngày truyền thống của cơ quan, đơn vị mà các hội viên đang giữ trọng trách lãnh đạo … Tặng quà hội viên nhận quyết định nghỉ hưu.
– Thăm hỏi, chia buồn, phúng điếu các đồng chí nguyên là giáo viên, cán bộ quản lý học viên các lớp trong khoá học.
– Chúc mừng và tặng quà Trường Sĩ quan Không quân nhân ngày truyền thống của trường và nhận các Danh hiệu khen thưởng của Nhà nước.
– Thăm hỏi, chia buồn, phúng điếu tang gia hội viên các chi hội khác trong khoá học.
– Mời đại biểu các chi hội Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, T.P Hồ Chí Minh tham dự họp khóa vào các năm kỷ niệm chẵn.

Chương 5: Chấp hành quy chế Hội

Điều 15: Quy chế Hội học viên sĩ quan trường SQCH-KT Không quân khoá 1986- 1989 gồm 4 chương, 15 điều; mọi cán bộ, hội viên của Hội phải nghiêm chỉnh chấp hành Quy chế. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phải được tiến hành trong hội nghị nhiệm kỳ của Hội và được hội nghi thông qua bằng hình thức biểu quyết.