ĐÃ TRỞ THÀNH HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN CỦA HỘI HỌC VIÊN SĨ QUAN KHÔNG QUÂN KHÓA 1986 – 1989, BLL HỘI XIN GỬI TỚI CÁC HỘI VIÊN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NĂM 2019

Ngày 30/11/2019, Ban liên lạc Hội Học viên sĩ quan không quân khoá 1986-1989 đã tổ chức họp tại Hà Nội dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Xuân Thanh, trưởng Ban liên lạc, bàn và quyết nghị tổ chức buổi giao lưu gặp mặt truyền thống năm 2019 của chi hội miền Bắc. Cụ thể:

  I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: Chủ nhật, ngày 15/12/2019.

2. Địa điểm: Bảo tàng Quân chủng PK-KQ, đường Trường Chinh, Quận Thanh Xuân – Hà Nội.

3. Thành phần tham dự

– Các thầy giáo, cán bộ quản lý học viên các chuyên ngành;

– Toàn thể các hội viên cùng gia đình;

– Đại diện các chi hội: Đà Nẵng, Nha Trang, Tp. Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

1. Nội dung

– Tổ chức lễ dâng hương tại Nhà tưởng niệm của Quân chủng;

– Tổng kết hoạt động hội năm 2019; bầu Ban liên lạc năm 2020; giao lưu giữa các thầy giáo và cán bộ quản lý với hội viên của khóa cùng gia đình;

– Liên hoan gặp mặt tại nhà ăn bảo tàng.

2. Chương trình

TT Thời gian Nội dung, thành phần Địa điểm Người phụ trách
1 08h30 đến 10h00 Tiếp đón khách mời cùng hội viên và gia đình Bảo tàng PK-KQ Ban liên lạc
2 10h00 đến 11h00 – Thông báo chương trình buổi lễ; – Văn nghệ chào mừng; – Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; – Trưởng Ban liên lạc tổng kết hoạt động của hội trong năm 2019; – Thảo luận; – Bầu Ban liên lạc năm 2010; – Chụp ảnh kỷ niệm. Bảo tàng PK-KQ Trưởng Ban liên lạc
3 11h00 đến 13h00 Mời cơm thân mật đại biểu, khách mời; giao lưu văn nghệ. Nhà ăn Ban liên lạc

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, KINH PHÍ, MỐC THỜI GIAN

1. Phân công nhiệm vụ

– Làm chương trình, kế hoạch: Đ/c Đinh Xuân Thanh;

– Làm ma két, trang trí: Đ/c Vũ Danh Cương;

– Chuẩn bị lễ viếng liệt sĩ: Cương, Trần Tiến, Việt Anh, Vũ Nam Thắng.

– Công tác tổ chức: Lê Quang Thanh.

– Tiếp nhận đóng góp quỹ: Việt Anh, Dũng cận.

– Kiểm tra hội trường, đôn đốc thực hiện kế hoạch: Anh Vân, anh Phạm Tiến Vinh, Trần Phi Hà.

– Đặt cơm: Việt Anh, Cương.

– Mời đại diện các chi hội: Anh Đinh Xuân Thanh, Dũng cận.

– Mời giáo viên và cán bộ quản lý, thông báo cho hội viên: Các đồng chí phụ trách từng chuyên ngành.

2. Kinh phí

Kinh phí đóng góp quỹ: 500.000 đồng/hội viên.

Ngoài ra, Ban liên lạc rất mong nhận được sự ủng hộ, tài trợ cho hội của các đồng chí hội viên và gia đình với số lượng không hạn chế.

3. Mốc thời gian

– Chốt quân số tham gia: Các đồng chí phụ trách từng chuyên ngành thông báo cho đồng chí Việt Anh trước 24g ngày 10/12/2019.

  TM. BAN LIÊN LẠC TRƯỞNG BAN          Đại tá Đinh Xuân Thanh