VỀ VIỆC XIN PHÉP TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM TỐT NGHIỆP CỦA HỘI HỌC VIÊN SĨ QUAN KHÔNG QUÂN KHÓA 1986 1989

Nội dung Tờ trình;

Kính gửi:Thủ trưởng Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Không quân

Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Sĩ quan Không quân (20/8/1959 – 20/8/2019) và 30 năm tốt nghiệp của Khóa học 1986 – 1989; với mục đích giáo dục truyền thống lịch sử; tri ân cán bộ lãnh đạo, chỉ huy nhà trường; các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý học viên; gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống, học tập, công tác cũng như quá trình phấn đấu và trưởng thành giữa học viên các chuyên ngành không quân;

Hội học viên sĩ quan không quân Khóa 1986 – 1989 có nguyện vọng được trở lại thăm nhà trường và tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tốt nghiệp (1989 – 2019), với chủ đề “Trưởng thành từ mái trường”.

Thời gian:1/2 ngày, thứ bảy, ngày 20/7/2019.

Địa điểm: Tại Trường Sĩ quan Không quân (Nha Trang – Khánh Hòa).

Kế hoạch và Chương trình tổ chức Lễ kỷ niệm (có văn bản kèm theo).

Kính mong Thủ trưởng Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Không quân xem xét, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Hội học viên sĩ quan không quân Khóa 1986 -1989 tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tốt nghiệp được thành công tốt đẹp.

Chúng tôi xin hứa sẽ phối hợp chặt chẽ với Nhà trường, chấp hành nghiêm các quy định đề ra, đảm bảo các hoạt động trong Lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, ý nghĩa, an toàn, thiết thực.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                  TM. BAN LIÊN LẠC

                                                                          TRƯỞNG BAN

                                                                 Đại tá Đinh Xuân Thanh