Thư mời tài trợ Xây dựng tượng đài Trường sĩ quân không quân