Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội học viên Sỹ quan Không quân khóa 1986 – 1989
DỰ THẢO KẾ HOẠCH
Tổ chức hành quân về thăm Trường Sỹ quan Không quân
của Hội học viên Sỹ quan Không quân Khóa 1986 – 1989

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội học viên Sỹ quan Không quân khóa 1986 – 1989, ban liên lạc xây dựng kế hoạch tổ chức hành quân bằng đường bộ (ôtô) về thăm Trường Sỹ quan Không quân nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (20/8/1959- 20/8/2014) và 25 năm ngày ra trường của Đoàn học viên Sỹ quan Không quân khóa 1986 – 1989 như sau:

I. MỤC ĐÍCH.

– Nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước – Nhớ nguồn” của Đoàn học viên Sỹ quan Không quân Khóa 1986 – 1989 đối với các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, các thầy giáo nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường Sỹ quan Không quân và 25 năm ngày ra trường của Đoàn học viên Sỹ quan Không quân khóa 1986 – 1989.

– Giúp lãnh đạo, chỉ huy, các thầy giáo và thế hệ học viên hôm nay của Trường SQKQ hiểu rõ hơn về tình hình phấn đấu, phát triển, trưởng thành trong 25 năm qua của Đoàn học viên Sỹ quan Không quân khóa 1986 – 1989.
– Tổ chức giao lưu giáo dục truyền thống, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống, học tập, công tác, phấn đấu, trưởng thành giữa các thế hệ học viên.

II. YÊU CẦU.

– Ban liên lạc Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986 – 1989 và Ban Tổ chức xây dựng nội dung chương trình hành quân chặt chẽ, cụ thể, mang tính giáo dục truyền thống cao.

– Ban liên lạc Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986 – 1989 và Ban Tổ chức chương trình hành quân cùng các thành  viên tham gia chủ động triển khai chuẩn bị chu đáo các mặt theo đúng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

– Ban liên lạc Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986 – 1989 và Ban Tổ chức chương trình hành quân phối hợp chặt chẽ với hội viên các khu vực: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Bình Định, nhất là khu vực Nha Trang tổ chức hiệp đồng cụ thể về chương trình, nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần tham gia hành quân bảo đảm ý nghĩa thiết thực, chu đáo, an toàn tuyệt đối.
– Ban liên lạc Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986 – 1989 và Ban Tổ chức xây dựng nội dung chương trình cụ thể riêng các hoạt động của Đoàn tại Trường SQKQ.

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH.

1. Thành phần:
Dự kiến 40 đại biểu là các đồng chí là cựu học viên Trường SQKQ khóa 1986- 1989, các đồng chí giáo viên, cán bộ khung (khách mời) khu vực Hà Nội cùng gia đình (vợ, con). Tổng số:……(đề nghị các đồng chí đăng ký tham gia chương trình đến hết tháng 4 năm 2014; nộp kinh phí đến hết tháng 5).
2. Thời gian: 06 ngày, từ 23/7/2014 (Thứ Tư) đến ngày 28/7/2014 (Thứ Hai).
3. Nội dung chương trình hành quân (có Lịch thời gian cụ thể cho từng đại biểu):
3.1 Ngày thứ nhất:
– 5h00 tập trung ổn định tổ chức tại Bảo tàng PK-KQ.
– Dâng hương tưởng niệm các AHLS tại nhà bia tưởng niệm Liệt sỹ PK-KQ (số 169 đường Trường Chinh), hành quân theo đường Hồ Chí Minh.
– 12h00 nghỉ ăn trưa tại Nghệ An- Hành quân.
– 15h00 dâng hương tưởng niệm các AHLS tại Ngã Ba Đồng Lộc.
– 16h30 Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp  tại Vũng Chùa, Đảo Yến, xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình.
– 19h30 nghỉ, ăn tối tại Khách sạn Đá Nhảy/Quảng Bình.
3.2. Ngày thứ hai:
– 8h00 hành quân- Dâng hương tưởng niệm các AHLS tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia-đường 9; dâng hương tưởng niệm các AHLS và thăm thành cổ Quảng trị.
– Nghỉ ăn trưa tại thị xã Quảng Trị – Hành quân.
– 16h30 nghỉ, ăn tối và giao lưu cùng các đồng chí ở khu vực Đà Nẵng.
3.3. Ngày thứ ba:
– 7h30 Hành quân đi TP Nha Trang.
– Nghỉ ăn trưa tại thị trấn Diêu Trì, Bình Định- Hành quân.
– 17h30 nghỉ, ăn tối tại TP Nha Trang.
3.4. Ngày thứ tư:
– 7h30- 13h00 tham dự các hoạt động giao lưu kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường và 25 năm ngày ra trường của Đoàn học viên Trường SQKQ khóa 1986 – 1989 (có chương trình cụ thể riêng).
– 17h30 Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm chương trình giao lưu tại Đoàn an dưỡng 20 (hội viên  3 khu vực Bắc, Trung, Nam). Nghỉ tối tại TP.Nha Trang
3.5. Ngày thứ năm: hành quân từ Nha Trang ra Quảng Bình.
– 7h00 hành quân- Nghỉ ăn trưa tại Quảng Ngãi.
– Hành quân- Nghỉ, ăn tối tại Khách sạn Đá Nhảy/Quảng Bình.
3.6. Ngày thứ sáu: hành quân từ Quảng Bình ra Hà Nội.
– 7h00 Hành quân về thăm quê Bác tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.
– 12h00 nghỉ ăn trưa tại Nghệ An- Hành quân về Hà Nội.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban tổ chức: 10 đồng chí
– Đồng chí Nguyễn Tuấn, Trưởng ban liên lạc Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986 – 1989 – Trưởng ban (0982.313.570);
– Đồng chí Nguyễn Bình Đông, Phó Trưởng ban liên lạc Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986-1989 – Phó Trưởng ban (0903.407.119);
– Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Trưởng ban liên lạc Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986-1989 – Phó Trưởng ban (0904.074.888);
– Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Phó Trưởng ban liên lạc Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986-1989 – Phó Trưởng ban (0903.414.947);
– Đồng chí Nguyễn Việt Anh, Ủy viên ban liên lạc Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986-1989 – Ủy viên (0903.412.255);
– Đồng chí Hoàng Thế Dũng, Ủy viên ban liên lạc Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986-1989 – Ủy viên (0903.211.191);
– Đồng chí Hoàng Tuấn Minh, Ủy viên ban liên lạc Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986-1989 – Ủy viên (0985.768.668);
– Đồng chí Vũ Quang, Ủy viên ban liên lạc Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986-1989 – Ủy viên (0913.228.681);
– Đồng chí Vũ Danh Cương, Ủy viên ban liên lạc Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986-1989 – Ủy viên (0983.756.315);
– Đồng chí Lê Quang Thanh, Ủy viên ban liên lạc Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986-1989 – Ủy viên (0986.316.969);
2. Thành lập các Tổ công tác giúp việc Ban tổ chức:
Yêu cầu các tổ công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, phối hợp, hiệp đồng với nhau triển khai cụ thể, tỷ mỉ các mặt chuẩn bị cho chương trình hành quân. Tổ chức hành quân bảo đảm khoa học, chặt chẽ, an toàn tuyệt đối.
2.1. Tổ xây dựng nội dung chương trình:
– Đồng chí Vũ Danh Cương- Tổ trưởng;
– Đồng chí Nguyễn Tuấn;
– Đồng chí Lê Ngọc Tú;
– Đồng chí Hoàng Thế Dũng.
Nhiệm vụ: – Xây dựng nội dung chương trình, lịch thời gian hành quân và các hoạt động của Đoàn từ Hà Nội đến Nha Trang chặt chẽ, cụ thể, chi tiết (đồng chí Lê Ngọc Tú).
– Phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Trường SQKQ và hội viên tại Nha Trang xây dựng chương trình giao lưu, tham dự các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường và 25 năm ngày ra trường của Đoàn học viên Trường SQKQ khóa 1986 – 1989 với Trường SQKQ.
– Chuẩn bị nội dung phát biểu của đồng chí đại diện Đoàn học viên Trường SQKQ khóa 1986 – 1989.
– Phối hợp với tổ tuyên truyền tổ chức tuyên truyền nội dung chương trình hành quân trên trang Web của Hội.
2.2. Tổ tuyên truyền vận động và tổng hợp danh sách các hội viên tham gia chương trình:
– Đồng chí Đỗ Anh Tuấn- Tổ trưởng;
– Đồng chí Hoàng Thế Dũng.
– Đồng chí Nguyễn Văn Thể;
– Đồng chí Vũ Quang;
– Đồng chí Lê Quang Thanh.
Nhiệm vụ: – Tuyên truyền nội dung chương trình hành quân trên trang Web của Hội. Tổng hợp danh sách các hội viên tham gia chương trình hành quân.
– Phối hợp với Tổ bảo đảm công tác hậu cần, tài chính trong lập danh sách hội viên bố trí trên từng xe ôtô và tại các địa điểm ăn, nghỉ.
2.3. Tổ bảo đảm công tác hậu cần, tài chính và quà tặng:
– Đồng chí Nguyễn Bình Đông- Tổ trưởng;
– Đồng chí Nguyễn Việt Anh;
– Đồng chí Vũ Danh Cương;
– Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn;
– Đồng chí Hoàng Tuấn Minh;
– Đồng chí Lê Ngọc Tú.
Nhiệm vụ: – Lập dự trù, thu kinh phí của các hội viên tham gia theo danh sách; hiệp đồng bảo đảm phương tiện hành quân, hiệp đồng với các địa điểm Đoàn dừng chân từ Hà Nội đến Nha Trang (xe ôtô, ăn, nghỉ, y tế, thăm quan, các lễ dâng hương, giao lưu với Trường SQKQ…).
– Nghiên cứu đề xuất quà tặng kỷ niệm Trường SQKQ và các khoa chuyên ngành (đồng chí Vũ Danh Cương).

VI. KINH PHÍ BẢO ĐẢM.

– Kinh phí bảo đảm cho hành quân do từng hội viên đóng góp theo quy định kết hợp với sự tài trợ các mặt của những hội viên là những doanh nhân thành đạt của Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986- 1989.
* Trang phục: Tiểu lễ phục mùa hè hoặc mang mặc đẹp, lich sự
Đây là hoạt động lớn của Hội học viên Trường SQKQ khóa 1986- 1989 chào mừng, kỷ niệm kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường Sỹ quan Không quân và 25 năm ngày ra trường của Đoàn học viên Sỹ quan Không quân khóa 1986 – 1989. Căn cứ kế hoạch này, đề nghị các đồng chí trong ban liên lạc và các đồng chí hội viên cho ý kiến đóng góp để Ban Tổ chức khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đạt kết quả cao nhất, ý nghĩa thiết thực, chu đáo, an toàn (thông tin chi tiết tại địa chỉ trang web của hội: siquankhongquan.com và Email: Dzunght69@gmail.com- điện thoại đ/c Dũng: 0903.211.191; đ/c Tuấn: 0982.313.570)./.

Nơi nhận:
– Thủ trưởng TSQKQ;
– Các  đồng chí Hội viên Trường SQKQ khóa 1986- 1989

TM/BAN LIÊN LẠC

TRƯỞNG BAN